วิธีคำนวณ INSS 2022

วิธีคำนวณ INSS 2022

INSS (สถาบันประกันสังคมแห่งชาติ) เป็นผลงานบังคับที่คนงานชาวบราซิลควรทำเพื่อให้แน่ใจว่าการเกษียณอายุและผลประโยชน์ประกันสังคมอื่น ๆ จำนวนเงินที่ต้องชำระรายเดือนจะคำนวณตามค่าตอบแทนของคนงานและเป็นไปตามตารางที่เฉพาะเจาะจง

Inss 2022

ตาราง

ตาราง INSS ได้รับการปรับปรุงเป็นประจำทุกปีและกำหนดอัตราการบริจาคตามช่วงเงินเดือนของคนงาน สำหรับปี 2565 อัตราดังนี้:

เงินเดือนเงินเดือน
นิทาน

สูงถึง $ 1,100.00 7.5%
จาก r $ 1,100.01 ถึง r $ 2,203.48 9%
จาก R $ 2,203.49 ถึง R $ 3,305.22 12%
จาก r $ 3,305.23 ถึง R $ 6,433.57 14%

เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทราบว่าอัตราเหล่านี้ถูกนำไปใช้กับเงินเดือนเงินสมทบซึ่งเป็นจำนวนเงินที่คนงานได้รับ จำกัด อยู่ที่เพดานประกันสังคมซึ่งในปี 2022 คือ R $ 6,433.57

วิธีคำนวณค่าของ INSS

ในการคำนวณค่าของ INS ที่จะชำระเงินจำเป็นต้องทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. ระบุเงินเดือนการมีส่วนร่วมของคนงาน
  2. ปรึกษาตาราง INSS เพื่อตรวจสอบอัตราที่สอดคล้องกัน
  3. ใช้อัตราการบริจาคเงินเดือน;
  4. ลบมูลค่าของอัตราเงินเดือนบริจาคเพื่อให้ได้ค่าของ INS ที่จะจ่าย

ตัวอย่างเช่นหากเงินเดือนบริจาคคือ R $ 2,500.00 อัตราที่จะใช้คือ 12% ดังนั้นการคำนวณจะเป็น:

inss = r $ 2,500.00 x 12% = r $ 300.00

ในกรณีนี้มูลค่าของ INS ที่จะจ่ายจะอยู่ที่ $ 300.00

บทสรุป

การคำนวณ INS เป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้มั่นใจว่าการมีส่วนร่วมที่ถูกต้องและหลีกเลี่ยงปัญหาประกันสังคมในอนาคต สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักถึงตาราง INSS และทำการคำนวณอย่างถูกต้องโดยคำนึงถึงเงินเดือนการบริจาคและอัตราที่สอดคล้องกัน

การจดจำว่า INS เป็นเพียงหนึ่งในผลงานบังคับที่คนงานควรทำและจำเป็นต้องพิจารณาภาษีและอัตราอื่น ๆ

เราหวังว่าบทความนี้ได้ชี้แจงคำถามของคุณเกี่ยวกับวิธีการคำนวณ INSS ในปี 2565 หากคำถามเพิ่มเติมให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ประกันสังคม

Scroll to Top