วิธีคำนวณ NPV

วิธีคำนวณ NPV

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เป็นเครื่องมือทางการเงินที่ใช้ในการประเมินความเป็นไปได้ของการลงทุน ช่วยให้คุณสามารถคำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตโดยพิจารณาอัตราคิดลดที่ใช้

ทีละขั้นตอนเพื่อคำนวณ NPV

ในการคำนวณ NPV ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. ระบุระยะเวลาของกระแสเงินสด
  2. ประเมินค่ากระแสเงินสดสำหรับแต่ละช่วงเวลา
  3. ตั้งค่าอัตราคิดลดที่จะใช้
  4. ใช้สูตร NPV เพื่อคำนวณค่าปัจจุบันสุทธิ

สูตร NPV

สูตร NPV มีดังนี้:

vpl = σ (fc/(1 + i)^t) – c0

ที่ไหน:

  • NPV: มูลค่าปัจจุบันสุทธิ
  • σ: ผลรวมของค่า
  • FC: กระแสเงินสดในแต่ละช่วงเวลา
  • i: อัตราคิดลด
  • t: ช่วงเวลา
  • C0: การลงทุนครั้งแรก

หลังจากคำนวณ NPV เป็นไปได้ที่จะวิเคราะห์ว่าการลงทุนนั้นมีศักยภาพหรือไม่ หาก NPV มากกว่าศูนย์นั่นหมายความว่าการลงทุนนั้นมีผลกำไร มิฉะนั้นไม่แนะนำให้ลงทุน

ตัวอย่างการคำนวณ SPPL

สมมติว่าคุณกำลังวิเคราะห์การลงทุนที่มีกระแสเงินสด $ 10,000 ต่อปีเป็นเวลา 5 ปี อัตราคิดลดที่ใช้คือ 10% ต่อปีและการลงทุนเริ่มต้นคือ $ 50,000.00

การใช้สูตร NPV เรามี:

vpl = (10,000 / (1 + 0.10)^1) + (10,000 / (1 + 0.10)^2) + (10,000 / (1 + 0.10)^3) + (10,000 / (1 + 0.10)^4) + (10,000/(1 + 0.10)^5) – 50,000

การคำนวณค่าเราพบ:

nppl = 9,090.91 + 8,264.46 + 7,513,15 + 6,830,14 + 6,210,13 – 50,000

npv = -12.091.21

ในตัวอย่างนี้ NPV เป็นลบซึ่งบ่งชี้ว่าการลงทุนนั้นไม่สามารถใช้งานได้

เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทราบว่าการคำนวณ CPR ควรดำเนินการอย่างระมัดระวังโดยคำนึงถึงตัวแปรทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ขอแนะนำให้เปรียบเทียบ NPV กับตัวชี้วัดทางการเงินอื่น ๆ เช่นการคืนทุนและอัตราผลตอบแทนภายใน (TIR) ​​สำหรับการวิเคราะห์ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ฉันหวังว่าบทความนี้จะมีประโยชน์สำหรับการทำความเข้าใจวิธีการคำนวณ NPV หากคุณมีคำถามใด ๆ ให้ทิ้งไว้ในความคิดเห็น!

Scroll to Top