วิธีอ่านตารางธาตุ

วิธีอ่านตารางธาตุ

วิธีการอ่าน

ตารางธาตุเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักเรียนและผู้เชี่ยวชาญด้านเคมี มันจัดองค์ประกอบทางเคมีตามคุณสมบัติของพวกเขาและให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับแต่ละรายการ ในบทความนี้เราจะเรียนรู้วิธีการอ่านและตีความตารางธาตุ

โครงสร้างตารางธาตุ

ตารางธาตุแบ่งออกเป็นหลายส่วนแต่ละส่วนมีฟังก์ชั่นของตัวเอง มาทำความเข้าใจโครงสร้างพื้นฐานของตาราง:

1. ชื่อเรื่อง

ชื่อตารางธาตุมักจะอยู่ที่ด้านบนและมีข้อมูลเช่นชื่อองค์ประกอบสัญลักษณ์ทางเคมีและหมายเลขอะตอม

2. กลุ่มและช่วงเวลา

องค์ประกอบถูกจัดเป็นกลุ่มและช่วงเวลา กลุ่มเป็นคอลัมน์แนวตั้งและระยะเวลาเป็นเส้นแนวนอน องค์ประกอบของกลุ่มเดียวกันมีคุณสมบัติทางเคมีที่คล้ายกันในขณะที่องค์ประกอบของช่วงเวลาเดียวกันมีจำนวนเลเยอร์อิเล็กทรอนิกส์จำนวนเท่ากัน

3. บล็อก

องค์ประกอบจะถูกจัดกลุ่มเป็นบล็อกซึ่งเป็นภูมิภาคเฉพาะของตารางธาตุ บล็อกหลักคือ S, P, D และ F แต่ละตัวมีลักษณะของตัวเอง

4. องค์ประกอบตัวแทนและการเปลี่ยนแปลง

องค์ประกอบตัวแทนคือองค์ประกอบที่อยู่ในกลุ่ม 1, 2 และ 13 ถึง 18 พวกเขามีคุณสมบัติทางเคมีที่กำหนดไว้อย่างดี องค์ประกอบการเปลี่ยนแปลงคือองค์ประกอบที่อยู่ในบล็อก D และ F และมีคุณสมบัติที่หลากหลาย

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบ

ตารางธาตุยังให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับแต่ละองค์ประกอบ มาทำความเข้าใจองค์ประกอบบางอย่างที่มีอยู่:

1. สัญลักษณ์เคมี

แต่ละองค์ประกอบมีสัญลักษณ์ทางเคมีที่ไม่ซ้ำกันมักจะประกอบด้วยตัวอักษรหนึ่งหรือสองตัว ตัวอย่างเช่นสัญลักษณ์ไฮโดรเจนคือ h และของออกซิเจนคือ o

2. หมายเลขอะตอม

จำนวนอะตอมขององค์ประกอบคือจำนวนโปรตอนที่มีอยู่ในนิวเคลียส มันถูกแทนด้วย z ในตารางธาตุ

3. มวลอะตอม

มวลอะตอมขององค์ประกอบคือค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของมวลของไอโซโทปของพวกเขา มันถูกแทนด้วย A ในตารางธาตุ

4. คุณสมบัติทางเคมี

ตารางธาตุยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติทางเคมีขององค์ประกอบเช่นการเกิดปฏิกิริยา, อิเลคโตรเนกาติวีตี้และความสามารถในการสร้างการเชื่อมต่อทางเคมี

การใช้ตารางธาตุ

ตารางธาตุเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการคำนวณทางเคมีเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีและทำความเข้าใจคุณสมบัติขององค์ประกอบ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อระบุองค์ประกอบที่ไม่รู้จักและกำหนดลักษณะของมัน

นอกจากนี้ตารางธาตุจะได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยการค้นพบและองค์ประกอบใหม่ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องได้รับการปรับปรุงและใช้ตารางเวอร์ชันที่อัปเดต

ในระยะสั้นตารางธาตุเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้สำหรับนักเรียนและผู้เชี่ยวชาญด้านเคมี มันจัดระเบียบองค์ประกอบทางเคมีอย่างเป็นระบบและให้ข้อมูลที่มีค่าเกี่ยวกับแต่ละอย่างกับเรา การเรียนรู้ที่จะอ่านและตีความตารางธาตุเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเคมี

Scroll to Top