วิศวกรรมโยธาทำอะไรและมีรายได้เท่าใด

วิศวกรรมโยธา: คุณทำอะไรและคุณมีรายได้มากแค่ไหน?

วิศวกรรมโยธาเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่สำคัญที่สุดและครอบคลุมภายในวิศวกรรม มันเกี่ยวข้องกับการวางแผนการออกแบบการก่อสร้างและการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานเช่นอาคารสะพานถนนเขื่อนและน้ำและระบบจัดหาสิ่งปฏิกูล

วิศวกรโยธาทำอะไร

วิศวกรโยธารับผิดชอบกิจกรรมต่าง ๆ เช่น:

 • ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ทางเทคนิคและเศรษฐกิจของโครงการ
 • พัฒนาโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน;
 • ตรวจสอบและดูแลงาน;
 • จัดการทีมงาน;
 • ดำเนินการสำรวจทางเทคนิคและความเชี่ยวชาญ;
 • ตรวจสอบความปลอดภัยและคุณภาพของการก่อสร้าง
 • ในหมู่คนอื่น ๆ

วิศวกรโยธามีรายได้เท่าไหร่?

เงินเดือนของวิศวกรโยธาอาจแตกต่างกันไปตามปัจจัยหลายประการเช่นประสบการณ์ภูมิภาคและขนาดของ บริษัท จากการวิจัยพบว่าเงินเดือนเฉลี่ยของวิศวกรโยธาในบราซิลอยู่ที่ประมาณ 7,000.00 ถึง R $ 10,000.00 ต่อเดือน

การกระทำทางวิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมโยธามีความเชี่ยวชาญหลายด้านเช่น:

 1. การก่อสร้างทางแพ่ง
 2. ธรณีเทคนิค;
 3. ไฮดรอลิกส์และแหล่งน้ำ;
 4. โครงสร้าง;
 5. การขนส่ง;
 6. สุขาภิบาล;
 7. การจัดการโครงการ;
 8. ในหมู่คนอื่น ๆ

การฝึกอบรมด้านวิชาการ

ในการเป็นวิศวกรโยธาจำเป็นต้องศึกษาปริญญาด้านวิศวกรรมโยธาซึ่งมีระยะเวลาเฉลี่ย 5 ปี นอกจากนี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องแสวงหาความเชี่ยวชาญและหลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรีเพื่อให้ทันสมัยและโดดเด่นในตลาดงาน

บทสรุป

วิศวกรรมโยธาเป็นอาชีพพื้นฐานสำหรับการพัฒนาและความก้าวหน้าของสังคม นอกเหนือจากการเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งแล้วยังมีโอกาสในการทำงานและค่าตอบแทนที่ดี หากคุณสนใจในการก่อสร้างโครงการและโครงสร้างพื้นฐานวิศวกรรมโยธาอาจเป็นทางเลือกที่ดี!

Scroll to Top