ศตวรรษของแสงคืออะไร

ศตวรรษแห่งแสง: ยุคแห่งการตรัสรู้และความคืบหน้า

บทนำ

ศตวรรษแห่งแสงที่รู้จักกันในนามการตรัสรู้เป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงทางปัญญาสังคมและวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ในยุโรปในช่วงศตวรรษที่สิบเจ็ดและสิบแปด ในบล็อกนี้เราจะสำรวจประเด็นหลักของการเคลื่อนไหวนี้และผลกระทบต่อสังคมของเวลา

การตรัสรู้และความคิด

การตรัสรู้เป็นขบวนการทางปัญญาที่มีค่าเหตุผลวิทยาศาสตร์และเสรีภาพส่วนบุคคล นักปรัชญาการตรัสรู้เชื่อว่าเหตุผลของมนุษย์สามารถนำมาใช้ในการแก้ปัญหาทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจและการศึกษานั้นเป็นพื้นฐานของความก้าวหน้าของสังคม

นักปรัชญาการตรัสรู้หลัก

ในบรรดานักปรัชญาการตรัสรู้หลักพวกเขาโดดเด่น:

  1. Voltaire
  2. Montesquieu
  3. รูสโซส์
  4. ล็อค

ผลกระทบของการตรัสรู้

การตรัสรู้มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อพื้นที่ต่าง ๆ ของสังคมรวมถึงการเมืองเศรษฐกิจวิทยาศาสตร์และศิลปะ ผลกระทบหลักบางอย่างของการเคลื่อนไหวนี้คือ:

การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

การตรัสรู้มีอิทธิพลต่อการปฏิวัติฝรั่งเศสและความเป็นอิสระของสหรัฐอเมริกานำไปสู่การล่มสลายของราชาธิปไตยและการเกิดขึ้นของรัฐบาลตามหลักการประชาธิปไตย

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์

การชื่นชมเหตุผลและวิทยาศาสตร์นำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญในช่วงศตวรรษของแสง ชื่อใหญ่เช่น Isaac Newton และ Galileo Galilei มีส่วนร่วมในการพัฒนาฟิสิกส์และดาราศาสตร์

การพัฒนาวัฒนธรรม

การตรัสรู้ก็มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสาขาวัฒนธรรมด้วยการเกิดขึ้นของรูปแบบใหม่ของศิลปะวรรณกรรมและดนตรี การเคลื่อนไหวให้ความสำคัญกับการแสดงออกของแต่ละบุคคลและเสรีภาพในการคิดซึ่งมีอิทธิพลต่อศิลปินและนักเขียนของเวลา

บทสรุป

ศตวรรษแห่งแสงเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่ซึ่งความคิดการตรัสรู้เป็นรูปสังคมยุโรป การเคลื่อนไหวนำความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์การเมืองและวัฒนธรรมที่ยังคงเกี่ยวข้องในปัจจุบัน เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเข้าใจและให้ความสำคัญกับมรดกที่เหลืออยู่โดยการตรัสรู้เพื่อทำความเข้าใจประวัติศาสตร์ของเราและความท้าทายที่เราเผชิญอยู่ในปัจจุบัน

Scroll to Top