ศุลกากรคืออะไรและฟังก์ชั่นของมันคืออะไร

ศุลกากรคืออะไรและฟังก์ชั่นของมันคืออะไร

ศุลกากรเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการควบคุมและกำกับดูแลการนำเข้าการส่งออกและกิจกรรมการจราจรของสินค้าผู้คนและยานพาหนะตามพรมแดนของประเทศ หน้าที่หลักคือเพื่อให้แน่ใจว่าความปลอดภัยของประเทศควบคุมการค้าระหว่างประเทศและเพิ่มภาษีศุลกากรและค่าธรรมเนียม

การควบคุมและการตรวจสอบ

การควบคุมศุลกากรและดูแลสินค้าที่เข้าและออกจากประเทศตรวจสอบว่าพวกเขาเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของศุลกากรหรือไม่ ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบเอกสารการตรวจสอบทางกายภาพของสินค้าการประยุกต์ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยและการป้องกันการฉ้อโกงและการลักลอบขนสินค้า

นำเข้าและส่งออก

ศุลกากรมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมและอำนวยความสะดวกในการนำเข้าและส่งออก มันตรวจสอบการจำแนกภาษีที่ถูกต้องของสินค้ากำหนดมูลค่าศุลกากรคำนวณภาษีและค่าธรรมเนียมที่ครบกำหนดและออกเอกสารที่จำเป็นสำหรับการปล่อยสินค้า นอกจากนี้ยังควบคุมข้อ จำกัด และข้อห้ามของการนำเข้าและส่งออกเช่นผลิตภัณฑ์อันตรายหรือผิดกฎหมาย

การขนส่งสินค้าผู้คนและยานพาหนะ

ศุลกากรยังควบคุมการจราจรของสินค้าผู้คนและยานพาหนะที่ข้ามพรมแดนของประเทศ มันตรวจสอบเอกสารและดำเนินการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบศุลกากร ซึ่งรวมถึงการควบคุมกระเป๋าเดินทางผู้โดยสารตรวจสอบเอกสารประจำตัวและการประยุกต์ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัย

ห้องศุลกากรและศุลกากร

หนึ่งในฟังก์ชั่นหลักของศุลกากรคือการรวบรวมภาษีและอัตราศุลกากร จำนวนเงินเหล่านี้จะถูกเรียกเก็บเงินจากสินค้านำเข้าและส่งออกและเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญสำหรับรัฐบาล ศุลกากรคำนวณภาษีและค่าธรรมเนียมเนื่องจากการจำแนกภาษีของสินค้าและมูลค่าศุลกากรและออกเอกสารการชำระเงิน

บทสรุป

ศุลกากรมีบทบาทสำคัญในการควบคุมและกำกับดูแลการค้าระหว่างประเทศ หน้าที่ของมันคือเพื่อให้แน่ใจว่าความปลอดภัยของประเทศควบคุมการนำเข้าและส่งออกและเพิ่มภาษีศุลกากรและค่าธรรมเนียม หากไม่มีศุลกากรทำหน้าที่เป็นเรื่องยากที่จะรับรองความสมบูรณ์ของพรมแดนและการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับศุลกากร

Scroll to Top