สงครามครูเสดคืออะไร

สงครามครูเสดคืออะไร

สงครามครูเสดเป็นชุดของการเดินทางทางทหารที่เกิดขึ้นระหว่างศตวรรษที่ 11 และสิบสามโดยมีจุดประสงค์เพื่อกู้คืนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ (เยรูซาเล็ม) ของการปกครองของชาวมุสลิม แคมเปญเหล่านี้จัดโดยคริสตจักรคาทอลิกและได้เข้าร่วมโดยคริสเตียนชาวยุโรปหลายพันคน

บริบททางประวัติศาสตร์

ในศตวรรษที่ 11 ยุโรปตะวันตกกำลังอยู่ในช่วงระยะเวลาของการเติบโตทางเศรษฐกิจและประชากรที่ยิ่งใหญ่ ในเวลาเดียวกันศาสนาอิสลามกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วและพิชิตดินแดนที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นคริสเตียน การพิชิตเยรูซาเล็มโดยชาวมุสลิมในปี 638 สร้างความขุ่นเคืองอย่างมากในหมู่คริสเตียน

วัตถุประสงค์ของสงครามครูเสด

วัตถุประสงค์หลักของสงครามครูเสดคือการกู้คืนดินแดนศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยรูซาเล็มซึ่งถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยคริสเตียน นอกจากนี้สงครามครูเสดยังมีเป้าหมายอื่น ๆ เช่นการขยายพลังของคริสตจักรคาทอลิกเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาภายในของยุโรปและส่งเสริมความสามัคคีในหมู่อาณาจักรคริสเตียน

การพัฒนาสงครามครูเสด

สงครามครูเสดครั้งแรกถูกจัดขึ้นโดยสมเด็จพระสันตะปาปา Urban II ในปี ค.ศ. 1095 และส่งผลให้เกิดการพิชิตกรุงเยรูซาเล็มโดยแซ็กซอนในปี ค.ศ. 1099 อย่างไรก็ตามชาวมุสลิมสามารถกลับมาทำงานได้ในปี 1187 จากที่นั่น กู้คืนดินแดนศักดิ์สิทธิ์

มรดกสงครามครูเสด

แม้ว่าพวกเขาจะไม่บรรลุวัตถุประสงค์หลัก แต่สงครามครูเสดก็มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อยุโรปและตะวันออกกลาง พวกเขามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของการค้าการพัฒนาเมืองและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างตะวันตกและตะวันออก นอกจากนี้สงครามครูเสดยังสร้างความขัดแย้งทางศาสนาและความตึงเครียดที่ยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้

ข้อมูลอ้างอิง:

  1. infoescola – สงครามครูเสด
  2. โรงเรียนบราซิล – สงครามครูเสด
Scroll to Top