สหภาพที่มั่นคงคืออะไร

สหภาพที่มั่นคงคืออะไร

สหภาพที่มั่นคงเป็นรูปแบบของรัฐธรรมนูญครอบครัวที่ได้รับการยอมรับจากกฎหมายของบราซิล มันเกิดขึ้นเมื่อคนสองคนอยู่ด้วยกันในที่สาธารณะอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนโดยมีจุดประสงค์ในการประกอบครอบครัว

ลักษณะสหภาพที่เสถียร

สำหรับความสัมพันธ์ที่จะถือว่าเป็นสหภาพที่มั่นคงจะต้องมีลักษณะบางอย่าง:

  1. การใช้ชีวิตสาธารณะ: ความสัมพันธ์จะต้องเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากสังคม
  2. ความต่อเนื่อง: การอยู่ร่วมกันจะต้องยั่งยืนโดยไม่ต้องหยุดชะงักบ่อยครั้ง
  3. เสถียรภาพ: ความสัมพันธ์จะต้องมีเสถียรภาพเช่นไม่สามารถผ่านหรือในที่สุดได้
  4. ผลกระทบ: ต้องมีความสัมพันธ์ของความรักและการดูแลร่วมกันระหว่างชิ้นส่วน

การรับรู้ทางกฎหมายของสหภาพที่มีเสถียรภาพ

สหภาพที่มั่นคงได้รับการยอมรับจากรัฐธรรมนูญของรัฐบาลกลางปี ​​1988 และประมวลกฎหมายแพ่งของบราซิล มันมีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับการแต่งงานถูกบรรจุไว้ในด้านกฎหมายหลายประการ

เพื่อพิสูจน์การมีอยู่ของสหภาพที่มั่นคงเป็นไปได้ที่จะใช้เอกสารเช่นงบการอยู่ร่วมกันบัญชีร่วมพยานและอื่น ๆ

สิทธิและหน้าที่ของสหาย

สหายในสหภาพที่มั่นคงมีสิทธิและหน้าที่คล้ายกับคู่สมรสที่แต่งงานแล้ว บางส่วนของสิทธิ์เหล่านี้รวมถึง:

  • การแบ่งปันสินค้า: ในกรณีที่มีการแยกสินค้าที่ได้มาในระหว่างสหภาพอยู่ภายใต้การแบ่งแยก
  • การสืบทอด: พันธมิตรมีสิทธิ์ได้รับมรดกในกรณีที่เสียชีวิตอีกฝ่าย
  • ผลประโยชน์ประกันสังคม: พันธมิตรอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินบำนาญแห่งความตายเช่น

บทสรุป

สหภาพที่มีเสถียรภาพเป็นรูปแบบของรัฐธรรมนูญครอบครัวที่ได้รับการยอมรับจากกฎหมายของบราซิลซึ่งเสนอสิทธิและหน้าที่ให้กับสหาย สิ่งสำคัญคือต้องรู้และเข้าใจแง่มุมทางกฎหมายของรูปแบบความสัมพันธ์นี้เพื่อให้แน่ใจว่าการคุ้มครองและสิทธิของทั้งคู่เกี่ยวข้อง

Scroll to Top