สิ่งที่กระทรวงการเป็นพลเมืองทำอะไร

กระทรวงการเป็นพลเมืองทำอะไร

กระทรวงการเป็นพลเมืองมีหน้าที่รับผิดชอบนโยบายสาธารณะหลายประการที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการรวมทางสังคมและความเป็นอยู่ที่ดีของพลเมืองบราซิล ผ่านโปรแกรมและการกระทำกระทรวงพยายามที่จะรับประกันสิทธิและโอกาสสำหรับชาวบราซิลทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในสถานการณ์ที่มีช่องโหว่ทางสังคม

โปรแกรมและการกระทำของกระทรวงการเป็นพลเมือง

กระทรวงการเป็นพลเมืองทำงานในพื้นที่ต่าง ๆ เช่นความช่วยเหลือทางสังคมวัฒนธรรมกีฬาและการพัฒนาสังคม โปรแกรมหลักและการกระทำที่พัฒนาโดยกระทรวงคือ:

  1. Family Bolsa: โปรแกรมการโอนรายได้ที่เป็นประโยชน์ต่อความยากจนและครอบครัวที่ยากจนที่สุด
  2. โปรแกรมเด็กที่มีความสุข: การดำเนินการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่สำคัญของเด็กในวัยเด็ก
  3. โปรแกรมระดับชาติเพื่อการส่งเสริมการเข้าถึงโลกแห่งการทำงาน (งาน Accessuas): ความคิดริเริ่มที่พยายามส่งเสริมการรวมผู้คนในสถานการณ์ที่อ่อนแอทางสังคม
  4. โปรแกรมการกำจัดแรงงานเด็ก (PETI): การดำเนินการเพื่อต่อสู้กับแรงงานเด็กและรับประกันสิทธิ์ในการศึกษา
  5. โปรแกรมการได้มาอาหาร (PAA): ความคิดริเริ่มที่ส่งเสริมการทำฟาร์มของครอบครัวและส่งเสริมการเข้าถึงการกินเพื่อสุขภาพ

การกระทำและการเป็นหุ้นส่วนอื่น ๆ

กระทรวงการเป็นพลเมืองยังดำเนินการอื่น ๆ และการเป็นหุ้นส่วนเพื่อส่งเสริมการเป็นพลเมืองและการพัฒนาสังคม นอกจากนี้กระทรวงยังทำงานร่วมกับหน่วยงานและหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างนโยบายสาธารณะและสร้างความมั่นใจในประสิทธิภาพของการกระทำ

เป็นสิ่งสำคัญที่จะเน้นว่ากระทรวงการเป็นพลเมืองมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางสังคมและรับประกันสิทธิของพลเมืองบราซิล ผ่านโปรแกรมและการกระทำกระทรวงพยายามที่จะสร้างสังคมที่ยุติธรรมและครอบคลุมมากขึ้นซึ่งทุกคนมีโอกาสในการพัฒนาและความเป็นอยู่ที่ดี

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระทรวงการเป็นพลเมืองและการกระทำของคุณคุณสามารถเข้าถึง เว็บไซต์ทางการ ของกระทรวง

Scroll to Top