สิ่งที่จะฆ่า

สิ่งที่ต้องฆ่า?

เมื่อเราพูดถึง “การฆ่า” เป็นสิ่งสำคัญที่จะเน้นว่าเรากำลังพูดถึงธีมในรูปแบบที่เป็นรูปเป็นร่างและไม่สนับสนุนความรุนแรงหรือความโหดร้ายใด ๆ ในบล็อกนี้เราจะสำรวจบริบทที่แตกต่างกันซึ่งสามารถใช้คำว่า “ฆ่า” ได้ตั้งแต่การแสดงออกของสำนวนไปจนถึงปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

สำนวนที่มี “ฆ่า”

ในภาษาโปรตุเกสมีสำนวนหลายอย่างที่ใช้คำกริยา “ฆ่า” ในรูปแบบที่เป็นรูปเป็นร่าง บางส่วนคือ:

 • ฆ่ากระต่ายสองตัวด้วย Cajada หนึ่งตัวเท่านั้น: แก้ปัญหาสองข้อในครั้งเดียว;
 • ฆ่างูและแสดงไม้: พิสูจน์ว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นจริง
 • ฆ่าเวลา: มีส่วนร่วมกับบางสิ่งบางอย่างที่จะผ่านเวลา;
 • รักษาความกระหาย: ตอบสนองความปรารถนาที่จะดื่มบางสิ่งบางอย่าง
 • ฆ่าจากหัวเราะ: ทำให้เกิดเสียงหัวเราะมากมาย;
 • คิดถึงคุณ: หาคนที่อยู่ห่างไกล;
 • รักษาความหิว: ตอบสนองความปรารถนาที่จะกินอะไรบางอย่าง

ฆ่าในบริบทที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

เมื่อเราพูดถึงสุขภาพคำว่า “การฆ่า” สามารถใช้เพื่ออธิบายโรคหรือเงื่อนไขที่อาจนำไปสู่ความตาย สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักถึงความเสี่ยงและแสวงหาการดูแลทางการแพทย์ที่เหมาะสมเพื่อป้องกันและรักษาเงื่อนไขดังกล่าว ตัวอย่างของโรคที่สามารถฆ่าได้คือ:

 1. มะเร็ง;
 2. โรคหัวใจและหลอดเลือด;
 3. HIV/AIDS;
 4. โรคเบาหวาน;
 5. โรคทางเดินหายใจเช่น COVID-19;
 6. โรคติดเชื้อเช่นมาลาเรียและวัณโรค

ฆ่าและสิ่งแวดล้อม

เมื่อเรานึกถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมคำว่า “การฆ่า” สามารถเกี่ยวข้องกับการทำลายระบบนิเวศและการสูญพันธุ์ของสายพันธุ์ การกระทำของมนุษย์มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อธรรมชาติและเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องใช้แนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนเพื่อรักษาชีวิตบนโลกของเรา ตัวอย่างของการกระทำที่สามารถฆ่าสภาพแวดล้อมได้คือ:

 • การตัดไม้ทำลายป่า;
 • มลพิษทางอากาศน้ำและดิน;
 • การล่าสัตว์และตกปลาที่กินสัตว์อื่น
 • การใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากเกินไป
 • การกำจัดขยะไม่เพียงพอ;
 • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

บทสรุป

คำว่า “การฆ่า” สามารถใช้ในบริบทที่แตกต่างกันตั้งแต่การแสดงออกของสำนวนไปจนถึงปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเข้าใจความหมายเชิงเปรียบเทียบของการแสดงออกเหล่านี้และตระหนักถึงผลกระทบที่การกระทำของเราสามารถมีต่อชีวิตของผู้คนและโลก เราจะพยายามส่งเสริมชีวิตสุขภาพและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเสมอ

Scroll to Top