สิ่งที่ตก

สิ่งที่อยู่ในการทดสอบ enem?

เข้าใจหัวข้อหลักที่ครอบคลุมในการสอบ

การสอบโรงเรียนมัธยมแห่งชาติ (ENEM) เป็นหนึ่งในการประเมินการศึกษาหลักของประเทศ ดำเนินการเป็นประจำทุกปี enem กล่าวถึงหัวข้อที่หลากหลายในประเด็นที่พยายามประเมินความรู้และทักษะของนักเรียน

เพื่อเตรียมการสอบอย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องรู้วิชาหลักที่มักจะตกอยู่ในการทดสอบ ในบทความนี้เราจะกล่าวถึงหัวข้อเหล่านี้และวิธีการเตรียมความพร้อมสำหรับพวกเขา

1. มนุษยศาสตร์และเทคโนโลยีของพวกเขา

ความรู้ด้านนี้ครอบคลุมสาขาวิชาเช่นประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์ปรัชญาและสังคมวิทยา ในการทดสอบ enem เป็นเรื่องธรรมดาที่จะพบปัญหาที่ระบุหัวข้อต่าง ๆ เช่นการก่อตัวของบราซิลการเคลื่อนไหวทางสังคมโลกาภิวัตน์และอื่น ๆ

เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับพื้นที่นี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์หลักเพื่อทราบถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศและโลกและเข้าใจแนวคิดทางปรัชญาและสังคมวิทยาที่เกี่ยวข้องมากที่สุด

2. วิทยาศาสตร์ธรรมชาติและเทคโนโลยี

ในด้านความรู้นี้สาขาวิชาเช่นชีววิทยาเคมีและร่างกายได้รับการแก้ไข ปัญหามักเกี่ยวข้องกับหัวข้อต่าง ๆ เช่นนิเวศวิทยาพันธุศาสตร์ปฏิกิริยาเคมีพลังงานและอื่น ๆ

เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับพื้นที่นี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทบทวนแนวคิดหลักของสาขาวิชาเหล่านี้รวมถึงทำแบบฝึกหัดเชิงปฏิบัติเพื่อแก้ไขความรู้

3. ภาษารหัสและเทคโนโลยีของพวกเขา

ความรู้ด้านนี้เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเช่นภาษาโปรตุเกสวรรณกรรมภาษาต่างประเทศศิลปะและพลศึกษา ปัญหามักจะกล่าวถึงหัวข้อต่าง ๆ เช่นการตีความข้อความไวยากรณ์การวิเคราะห์วรรณกรรมและอื่น ๆ

เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับพื้นที่นี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องอ่านจำนวนมากฝึกเขียนและทบทวนแนวคิดทางไวยากรณ์หลัก นอกจากนี้สิ่งสำคัญคือต้องคุ้นเคยกับงานวรรณกรรมคลาสสิกและร่วมสมัย

4. คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของพวกเขา

คณิตศาสตร์เป็นหนึ่งในนักเรียนที่กลัวที่สุด ปัญหามักเกี่ยวข้องกับหัวข้อต่าง ๆ เช่นเรขาคณิตพีชคณิตสถิติและอื่น ๆ

เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับพื้นที่นี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทบทวนแนวคิดทางคณิตศาสตร์หลักและฝึกฝนการออกกำลังกายการแก้ปัญหาจำนวนมาก

วิธีเตรียมความพร้อมสำหรับ enem?

นอกเหนือจากการรู้หัวข้อหลักที่ตกอยู่ในการทดสอบ enem มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำกลยุทธ์การศึกษามาใช้เพื่อเตรียมความพร้อมอย่างเหมาะสม ตรวจสอบเคล็ดลับ:

  1. จัดเวลาของคุณ: ทำตารางเรียนและแจกจ่ายวิชาตลอดทั้งสัปดาห์
  2. ศึกษาล่วงหน้า: อย่าลืมศึกษาตรงเวลา เริ่มเตรียมล่วงหน้าหลายเดือน
  3. ใช้สื่อการศึกษา: นอกเหนือจากตำราเรียนใช้สื่อเสริมเช่นบทเรียนวิดีโอและแบบฝึกหัดออนไลน์
  4. ทำการจำลอง: ทำการจำลองเพื่อทำความคุ้นเคยกับรูปแบบการทดสอบและระบุจุดอ่อนของคุณ
  5. แสวงหาการสนับสนุน: หากคุณมีปัญหาในเรื่องใด ๆ ขอความช่วยเหลือจากครูเพื่อนร่วมงานหรือหลักสูตรเตรียมการ

การติดตามเคล็ดลับเหล่านี้และรู้หัวข้อหลักที่ตกอยู่ในการทดสอบ enem คุณจะพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับการสอบและชนะคะแนนที่ดี โปรดจำไว้ว่าการเตรียมการมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบรรลุเป้าหมายของคุณ ขอให้โชคดี!

Scroll to Top