สิ่งที่นักอนุรักษ์นิยมปกป้อง

การอนุรักษ์ปกป้องอะไร?

การอนุรักษ์เป็นปัจจุบันทางการเมืองและอุดมการณ์ที่พยายามรักษาและคุณค่าทางวัฒนธรรมสถาบันและค่านิยมทางวัฒนธรรม เขาต่อต้านการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงในสังคมปกป้องความมั่นคงและความต่อเนื่อง

หลักการของนักอนุรักษ์

อนุรักษ์นิยมมีหลักการพื้นฐานบางประการที่เป็นแนวทางในความคิดและการกระทำ:

  1. การเก็บรักษาระเบียบทางสังคม: อนุรักษ์นิยมเชื่อว่าระเบียบทางสังคมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความมั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม พวกเขาสนับสนุนการบำรุงรักษาสถาบันที่มีอยู่และการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงที่อาจคุกคามคำสั่งนี้
  2. Valorization ของประเพณี: อนุรักษ์นิยมมีคุณค่าในการเป็นแหล่งกำเนิดของภูมิปัญญาที่สะสมอยู่ตลอดเวลา พวกเขาเชื่อว่าการปฏิบัติแบบดั้งเดิมและประเพณีจะต้องได้รับการเก็บรักษาและส่งไปยังคนรุ่นต่อไปในอนาคต
  3. การเคารพผู้มีอำนาจ: อนุรักษ์นิยมให้ความสำคัญกับอำนาจและลำดับชั้นเป็นวิธีการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง พวกเขาเชื่อว่าอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมายจะต้องได้รับการเคารพและการไม่เชื่อฟังทางแพ่งเป็นอันตรายต่อสังคม
  4. ลัทธิเสรีนิยมทางเศรษฐกิจ: แม้ว่าพรรคอนุรักษ์นิยมทุกคนจะไม่ได้เป็นผู้สนับสนุนเสรีนิยมทางเศรษฐกิจ แต่หลายคนเชื่อว่าการริเริ่มฟรีและตลาดเสรีเป็นพื้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจและความเจริญรุ่งเรือง

การวิพากษ์วิจารณ์การอนุรักษ์

การอนุรักษ์ยังต้องเผชิญกับการวิจารณ์และคำถาม บางคนแย้งว่ามันสามารถต้านทานการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นและสามารถขยายความไม่เท่าเทียมกันทางสังคมและความอยุติธรรม นอกจากนี้ยังมีผู้ที่อ้างว่าการอนุรักษ์สามารถอนุรักษ์เกี่ยวกับค่านิยมและศุลกากรที่เป็นอันตรายหรือเลือกปฏิบัติ

บทสรุป

การอนุรักษ์เป็นปัจจุบันทางการเมืองและอุดมการณ์ที่พยายามรักษาประเพณีทางวัฒนธรรมสถาบันและค่านิยม หลักการพื้นฐานของมันรวมถึงการอนุรักษ์ระเบียบทางสังคมความซาบซึ้งในประเพณีการเคารพอำนาจและเสรีนิยมทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามการอนุรักษ์ยังเผชิญกับการวิพากษ์วิจารณ์และคำถามเกี่ยวกับการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงและความเป็นไปได้ของความไม่เท่าเทียมกัน

Scroll to Top