สิ่งที่น่ารู้

สิ่งที่น่ารู้คืออะไร?

คำว่า “ความรู้ที่มีชื่อเสียง” ใช้เพื่ออธิบายความรู้ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางและยอมรับว่าเป็นความจริงโดยชุมชนหรือสังคมโดยเฉพาะ มันเป็นแนวคิดที่มีอยู่ในด้านความรู้ต่าง ๆ เช่นกฎหมายการศึกษาและวิทยาศาสตร์

ในด้านกฎหมายความรู้ที่มีชื่อเสียงถูกใช้เพื่ออ้างถึงความรู้ที่ได้รับการพิจารณาในโดเมนสาธารณะและแจกจ่ายด้วยหลักฐานอย่างเป็นทางการ ตัวอย่างเช่นผู้พิพากษาอาจพิจารณาว่าข้อเท็จจริงบางอย่างมีชื่อเสียงที่จะรู้และดังนั้นจึงไม่จำเป็นที่จะต้องแสดงหลักฐานเพื่อพิสูจน์

ในด้านการศึกษาความรู้ที่มีชื่อเสียงนั้นใช้เพื่อรับรู้ถึงความเชี่ยวชาญของบุคคลในเรื่องที่กำหนดแม้ว่าพวกเขาจะไม่มีประกาศนียบัตรวิชาการหรือชื่อในพื้นที่ สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อบุคคลนั้นได้รับความรู้และทักษะผ่านประสบการณ์และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์

ในวิทยาศาสตร์ความรู้ที่มีชื่อเสียงสามารถนำมาใช้เพื่ออ้างถึงความรู้ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางและได้รับการยอมรับจากชุมชนวิทยาศาสตร์แม้ว่าพวกเขาจะยังไม่ได้รับการพิสูจน์อย่างเป็นทางการหรือตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์

เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทราบว่าความรู้ที่มีชื่อเสียงไม่ได้เป็นแนวคิดที่แน่นอนและอาจแตกต่างกันไปตามบริบทและชุมชนที่มันถูกนำไปใช้ นอกจากนี้ต้องใช้ความระมัดระวังเมื่อใช้ผู้ที่มีชื่อเสียงในการรู้ว่าเป็นข้อโต้แย้งเนื่องจากผู้อื่นสามารถสอบสวนและโต้แย้งได้

ในระยะสั้นความรู้ที่มีชื่อเสียงเป็นแนวคิดที่อ้างถึงความรู้ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางและได้รับการยอมรับจากชุมชนหรือสังคมโดยเฉพาะ มันถูกใช้ในด้านความรู้ต่าง ๆ เช่นกฎหมายการศึกษาและวิทยาศาสตร์เพื่ออ้างถึงความรู้ที่แจกจ่ายด้วยหลักฐานทางการหรือได้รับการยอมรับตามประสบการณ์และประสบการณ์ในทางปฏิบัติ

Scroll to Top