สิ่งที่สภานิติบัญญัติทำ

สภานิติบัญญัติทำอะไร

สภานิติบัญญัติเป็นหนึ่งในสามอำนาจของรัฐควบคู่ไปกับอำนาจบริหารและตุลาการ หน้าที่หลักของมันคือการทำอย่างละเอียดและการอนุมัติกฎหมายที่ควบคุมสังคม ในบล็อกนี้เราจะสำรวจรายละเอียดเกี่ยวกับบทบาทของสภานิติบัญญัติและวิธีการทำงาน

ฟังก์ชั่นนิติบัญญัติ

สภานิติบัญญัติทำหน้าที่สำคัญหลายประการสำหรับการทำงานที่เหมาะสมของรัฐ ในบรรดาหลักคือ:

  1. เตรียมกฎหมาย: สภานิติบัญญัติมีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างและอนุมัติกฎหมายที่ควบคุมสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองรวมถึงกฎระเบียบที่ควบคุมการทำงานของรัฐ
  2. เพื่อดูแลอำนาจของผู้บริหาร: สภานิติบัญญัติมีบทบาทในการดูแลการกระทำของอำนาจบริหารเพื่อให้แน่ใจว่ามันดำเนินการตามกฎหมายและผลประโยชน์ของสังคม
  3. อนุมัติงบประมาณ: เป็นความรับผิดชอบของสภานิติบัญญัติในการอนุมัติงบประมาณสาธารณะโดยกำหนดวิธีการใช้ทรัพยากรของรัฐ
  4. การเป็นตัวแทนของสังคม: สมาชิกสภานิติบัญญัติได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนและมีหน้าที่เป็นตัวแทนผลประโยชน์ของสังคมนำความต้องการและความต้องการของพวกเขาสำหรับการอภิปรายทางการเมือง

องค์กรของกฎหมาย

สภานิติบัญญัติสามารถแบ่งออกเป็นสองห้อง: สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ในบางประเทศเช่นบราซิลยังมีสภานิติบัญญัติของรัฐและเทศบาล

หอการค้าประกอบด้วยตัวแทนที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนตามสัดส่วนประชากรของแต่ละรัฐ วุฒิสภาจัดตั้งขึ้นโดยตัวแทนที่ได้รับการเลือกตั้งอย่างเท่าเทียมกันโดยมีวุฒิสมาชิกสองคนต่อรัฐ

นอกจากนี้สภานิติบัญญัติมีโครงสร้างการบริหารที่ช่วยในการดำเนินงานเช่นค่าคอมมิชชั่นรัฐสภาผู้นำบัลลังก์และที่ปรึกษา

กระบวนการทางกฎหมาย

กระบวนการทางกฎหมายเกี่ยวข้องกับหลายขั้นตอนตั้งแต่การนำเสนอใบเรียกเก็บเงินไปจนถึงการอนุมัติและการประกาศใช้ ในขั้นตอนที่พบบ่อยที่สุดคือ:

  1. การนำเสนอโครงการ: สมาชิกสภานิติบัญญัตินำเสนอร่างกฎหมายซึ่งอาจเป็นของตัวเองหรือหน่วยงานหรือพลเมืองอื่น ๆ
  2. การวิเคราะห์คณะกรรมการ: โครงการถูกส่งไปยังคณะกรรมการรัฐสภาซึ่งดำเนินการศึกษาและอภิปรายเรื่องนี้
  3. การลงคะแนนเสียงที่สมบูรณ์: โครงการนี้ถูกนำไปลงคะแนนใน Plenary ซึ่งสมาชิกรัฐสภาตัดสินใจว่าจะได้รับการอนุมัติหรือไม่
  4. การลงโทษหรือยับยั้ง: หากโครงการได้รับการอนุมัติจะถูกส่งไปยังสาขาผู้บริหารซึ่งสามารถลงโทษได้เปลี่ยนเป็นกฎหมายหรือยับยั้งมันป้องกันไม่ให้มีการบังคับใช้

ความสำคัญของสภานิติบัญญัติ

สภานิติบัญญัติมีบทบาทพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตยเพื่อให้มั่นใจว่าการเป็นตัวแทนและการมีส่วนร่วมที่ได้รับความนิยมในการทำกฎหมายอย่างละเอียด นอกจากนี้ยังรับผิดชอบในการดูแลสาขาผู้บริหารหลีกเลี่ยงการละเมิดและสร้างความมั่นใจในความโปร่งใสและความถูกต้องตามกฎหมายของการกระทำของรัฐบาล

ในระยะสั้นสภานิติบัญญัติมีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างและอนุมัติกฎหมายดูแลสาขาผู้บริหารเป็นตัวแทนของสังคมและสร้างความมั่นใจในการมีส่วนร่วมที่เป็นที่นิยมในการตัดสินใจ ประสิทธิภาพของมันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำงานที่เหมาะสมของรัฐและการคุ้มครองสิทธิของพลเมือง

Scroll to Top