สิ่งที่เป็นลักษณะทางกายภาพของน้ำทั้งสาม

มีลักษณะทางกายภาพสามสถานะของน้ำ?

น้ำเป็นสารสำคัญสำหรับชีวิตและสามารถพบได้ในสามสถานะทางกายภาพที่แตกต่างกัน: ของแข็งของเหลวและก๊าซ แต่ละสถานะเหล่านี้มีลักษณะเฉพาะที่กำหนดโดยเงื่อนไขอุณหภูมิและความดัน

สถานะของแข็ง

ในสถานะของแข็งน้ำนำเสนอตัวเองในรูปแบบของน้ำแข็ง ในสถานะนี้โมเลกุลของน้ำจะถูกจัดระเบียบในโครงสร้างผลึกสร้างเครือข่ายสามมิติ โมเลกุลอยู่ใกล้กันมากขึ้นและมีพลังงานจลน์น้อยกว่า

น้ำแข็งมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำของเหลวดังนั้นมันจึงลอยอยู่บนผิวน้ำของน้ำ นอกจากนี้น้ำแข็งมีโครงสร้างปกติซึ่งให้ความแข็งแกร่งและความต้านทานมากขึ้น

สถานะของเหลว

ในสถานะของเหลวพบน้ำในรูปแบบที่พบบ่อยที่สุด ในสถานะนี้โมเลกุลของน้ำเป็นอิสระและเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง พวกเขามีพลังงานจลน์เพียงพอที่จะเคลื่อนที่ซึ่งกันและกัน แต่ยังคงอยู่ใกล้พอที่จะรักษาแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุล

น้ำของเหลวเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตเช่นเดียวกับในสภาวะนี้ว่าปฏิกิริยาทางเคมีและกระบวนการทางชีวภาพส่วนใหญ่เกิดขึ้น นอกจากนี้น้ำของเหลวมีความสามารถสูงในการละลายสารซึ่งทำให้เป็นตัวทำละลายสากล

สถานะก๊าซ

ในสถานะก๊าซน้ำอยู่ในรูปของไอน้ำ ในสถานะนี้โมเลกุลของน้ำมีพลังสูงและเคลื่อนไหวอย่างไม่เป็นระเบียบและรวดเร็ว พวกเขาอยู่ห่างจากกันและไม่มีแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลที่สำคัญ

ไอน้ำมองไม่เห็น แต่สามารถกลั่นตัวบนหยดน้ำเมื่อสัมผัสกับพื้นผิวเย็นสร้างเมฆหมอกหรือแม้กระทั่งฝน ไอน้ำยังรับผิดชอบต่อผลกระทบเรือนกระจกและการควบคุมอุณหภูมิในชั้นบรรยากาศ

การแปลงระหว่างสถานะทางกายภาพ

น้ำสามารถย้ายจากทางกายภาพหนึ่งไปอีกทางหนึ่งผ่านกระบวนการทำความร้อนหรือความเย็น อุณหภูมิการเปลี่ยนแปลงระหว่างสถานะของแข็งและของเหลวคือ 0 ° C ในขณะที่อุณหภูมิการเปลี่ยนผ่านระหว่างสถานะของเหลวและก๊าซคือ 100 ° C ที่ระดับน้ำทะเลและความดันบรรยากาศ

การเปลี่ยนแปลงของสถานะทางกายภาพของน้ำเหล่านี้เป็นพื้นฐานสำหรับการเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเช่นการก่อตัวของเมฆ, ปริมาณน้ำฝน, การก่อตัวของแมงกะพรุนและการระเหยของแหล่งน้ำ

ในระยะสั้นสถานะทางกายภาพทั้งสามของน้ำ – ของแข็งของเหลวและก๊าซ – มีลักษณะเป็นโมเลกุลที่แตกต่างกันและระดับพลังงานจลน์ของโมเลกุลของน้ำ ลักษณะเหล่านี้มีผลต่อคุณสมบัติและพฤติกรรมของน้ำในแต่ละรัฐมีบทบาทสำคัญในธรรมชาติและในชีวิตที่เรารู้

Scroll to Top