สี่เหลี่ยมจัตุรัส

The Square

สี่เหลี่ยมเป็นรูปเรขาคณิตแบนที่มีสี่ด้านเท่ากันและสี่มุมตรง ถือเป็นหนึ่งในรูปหลายเหลี่ยมที่ง่ายที่สุดและพื้นฐานที่สุดของเรขาคณิต

ลักษณะสแควร์

สแควร์มีลักษณะสำคัญบางอย่าง:

  • ด้านที่เท่ากัน: ทุกด้านของสี่เหลี่ยมมีความยาวเท่ากัน
  • มุมตรง: สี่มุมของสี่เหลี่ยมจัตุรัสวัด 90 องศา
  • diagonals: เส้นทแยงมุมของสี่เหลี่ยมเป็นส่วนของเส้นที่เชื่อมต่อจุดยอดตรงข้าม พวกเขามีความยาวเท่ากันและตัดกันที่จุดกึ่งกลาง

พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสและปริมณฑล

พื้นที่สี่เหลี่ยมสามารถคำนวณได้โดยการคูณความยาวของด้านหนึ่ง นั่นคือ A = Side * Side.

ขอบเขตสี่เหลี่ยมจัตุรัสคือผลรวมของความยาวทุกด้าน ดังนั้น P = 4 * ด้าน.

ยูทิลิตี้สแควร์

สี่เหลี่ยมมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายพื้นที่เช่น:

  1. สถาปัตยกรรม: อาคารหลายหลังขึ้นอยู่กับรูปร่างของสี่เหลี่ยมเช่นบ้านอาคารและอนุสาวรีย์
  2. คณิตศาสตร์: สแควร์เป็นแนวคิดพื้นฐานในเรขาคณิตและใช้ในการคำนวณและสูตรต่าง ๆ
  3. ศิลปะ: สแควร์สามารถใช้เป็นองค์ประกอบภาพในภาพวาดประติมากรรมและการออกแบบ

ความอยากรู้อยากเห็นบนสแควร์

ความอยากรู้อยากเห็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับสแควร์:

  • Magic Square: คือการจัดเรียงตัวเลขในตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งผลรวมของตัวเลขในแต่ละบรรทัดคอลัมน์และเส้นทแยงมุมเหมือนกัน
  • Square ที่สมบูรณ์แบบ: เป็นจำนวนเต็มที่สามารถแสดงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีตัวเลขสองตัวเท่ากัน
  • สแควร์ละติน: เป็นเมทริกซ์สี่เหลี่ยมที่เต็มไปด้วยตัวเลขในลักษณะที่แต่ละหมายเลขจะปรากฏเพียงครั้งเดียวในแต่ละบรรทัดและในแต่ละคอลัมน์

บทสรุป

สแควร์เป็นรูปทรงเรขาคณิตที่เรียบง่าย แต่สำคัญมากในวิชาคณิตศาสตร์และในด้านต่าง ๆ ของความรู้ ลักษณะและคุณสมบัติของมันทำให้เป็นรูปที่หลากหลายและใช้กันอย่างแพร่หลาย

Scroll to Top