ส้วมคืออะไร

Latrina คืออะไร

ละตินเป็นโครงสร้างที่ใช้สำหรับการสะสมของอุจจาระและปัสสาวะเป็นรูปแบบของการสุขาภิบาลขั้นพื้นฐาน ยังเป็นที่รู้จักกันในนามห้องน้ำหรือห้องน้ำส้วมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสุขอนามัยและสุขภาพของผู้คนหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมและการแพร่กระจายของโรค

ประเภทของ latrin

มีส้วมประเภทต่าง ๆ แต่ละชนิดมีลักษณะและรูปแบบการทำงานของตัวเอง ตัวอย่างบางส่วนคือ:

  • ส้วมหลุมแห้ง: มันเป็นโครงสร้างที่เรียบง่ายที่อุจจาระและปัสสาวะถูกฝากไว้ในหลุมที่ควรว่างเปล่าเป็นระยะ;
  • ปล่อยส้วม: มีระบบประปาที่อนุญาตให้ปล่อยน้ำนำอุจจาระและปัสสาวะเข้าสู่ระบบการบำบัด;
  • ส้วมนิเวศวิทยา: ใช้วัสดุธรรมชาติและเทคนิคที่ยั่งยืนสำหรับการบำบัดของเสีย;
  • Mobile Latrina: สามารถขนส่งและใช้ในพื้นที่ชั่วคราวเช่นค่ายหรือสถานที่ก่อสร้าง

ความสำคัญของส้วม

Latrina มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างความมั่นใจว่าสุขภาพของผู้คนและความเป็นอยู่ที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่ไม่มีการเข้าถึงระบบน้ำเสีย นอกเหนือจากการหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนของดินและน้ำแล้ว Latrine ยังมีส่วนช่วยในการรักษาสภาพแวดล้อมและการป้องกันโรคเช่นอาการท้องเสียอหิวาตกโรคและไวรัสตับอักเสบ

ความอยากรู้:

คุณรู้หรือไม่ว่าการขาดการเข้าถึงการสุขาภิบาลขั้นพื้นฐานส่งผลกระทบต่อผู้คนหลายล้านคนทั่วโลก? ตามที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ประมาณ 4.2 พันล้านคนไม่สามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขอนามัยที่เพียงพอ

ประเภทของ Latrina
ลักษณะ
ส้วมหลุมแห้ง ง่ายและราคาต่ำ
ละตินที่มีการปลดปล่อย ต้องการระบบประปา
Latrina นิเวศวิทยา ยั่งยืนและใช้วัสดุธรรมชาติ
มือถือ Latrina สามารถขนส่งและใช้ในพื้นที่ชั่วคราว

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ latrinas

ที่มา: องค์การอนามัยโลก (WHO)

<บทวิจารณ์>


<คนถาม>
<แพ็คท้องถิ่น>
<แผงความรู้>


<ภาพแพ็ค>

Scroll to Top