หนอง

Peltafido

ความหมายของคำ

คำว่า “peltafid” เป็นคำคุณศัพท์ที่หมายถึงสิ่งที่มีรูปแบบโล่หรือคล้ายกับโล่

ต้นกำเนิดของคำ

ต้นกำเนิดของคำว่า “peltapid” มาจากละติน “Pelta” (โล่) และ “tute” (คล้ายกัน)

คำวิเศษณ์คำ

ไม่มีคำวิเศษณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับคำว่า “peltafid”

คำสันธานของคำ

ไม่มีคำสันธานเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับคำว่า “peltapid”

คำพ้องความหมายของคำ

– Escudi
– shaiting
– โล่

คำจำกัดความคำ

– ซึ่งมีรูปแบบโล่
– คล้ายกับโล่

วลีที่ใช้คำ

– แมลงมีกระดอง peltafide
– พืชมีใบpeláfid

ตัวอย่างของคำในข้อความ

นักรบใช้โล่ Pelfid เพื่อปกป้องตัวเองจากการโจมตีของศัตรู
– สถาปนิกออกแบบอาคารที่มีซุ้ม peltafide ทำให้ดูน่าประทับใจ

บทกวีด้วยคำ

– กรด
– ของเหลว
– แข็ง
– เข้มงวด

anagrams ด้วยคำ

– ไม่พบแอนนาแกรมด้วยคำว่า “peltafid”

Scroll to Top