หนังสือมาร์กอส

หนังสือมาร์ค: การเดินทางแห่งศรัทธาและการเป็นสาวก

บทนำ

หนังสือของมาร์คเป็นหนึ่งในสี่พระวรสารของพันธสัญญาใหม่ของพระคัมภีร์ไบเบิล เขียนเกี่ยวกับโฆษณา 70 หนังสือเล่มนี้เกี่ยวข้องกับชีวิตคำสอนและปาฏิหาริย์ของพระเยซูคริสต์รวมถึงการเสียสละของเขาบนไม้กางเขนและการฟื้นคืนชีพ

การประพันธ์และบริบท

ผู้เขียนหนังสือของมาร์คถูกระบุว่าเป็นจอห์นมาร์คซึ่งเป็นศิษย์ของปีเตอร์ มาร์กอสเขียนข่าวประเสริฐนี้เพื่อบันทึกประจักษ์พยานและคำสอนของปีเตอร์ซึ่งเป็นหนึ่งในอัครสาวกที่ใกล้ที่สุดของพระเยซู

ลักษณะหนังสือของ Mark

หนังสือของมาร์คเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องการเล่าเรื่องที่กระชับและตรงไปตรงมา มันเป็นข่าวประเสริฐที่สั้นที่สุดของทั้งสี่และให้ความสำคัญเป็นพิเศษเกี่ยวกับการกระทำและปาฏิหาริย์ของพระเยซู มาร์คแสดงให้เห็นว่าพระเยซูเป็นคนรับใช้ที่ทุกข์ทรมานซึ่งมารับใช้และให้ชีวิตของเขาเป็นค่าไถ่หลายคน

ธีมหลัก

หนังสือของมาร์คกล่าวถึงหัวข้อสำคัญหลายประการเช่นธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูความสำคัญของศรัทธาการเรียกร้องให้เป็นสาวกและความจำเป็นในการสละและยอมจำนนต่อพระเจ้า นอกจากนี้ยังเน้นความสำคัญของความอ่อนน้อมถ่อมตนการให้อภัยและความรักของเพื่อนบ้าน

ความสำคัญทางเทววิทยา

หนังสือของมาร์คมีบทบาทพื้นฐานในเทววิทยาคริสเตียนเพราะมันนำเสนอพระเยซูในฐานะพระเมสสิยาห์ที่สัญญาไว้และพระบุตรของพระเจ้า เรื่องเล่าและคำสอนของพวกเขาเป็นพื้นฐานในการทำความเข้าใจชีวิตและพันธกิจของพระเยซูรวมถึงการก่อตัวของศรัทธาของคริสเตียน

ส่งผลกระทบต่อประวัติศาสตร์

หนังสือของมาร์คเป็นแหล่งของแรงบันดาลใจทางจิตวิญญาณและคำแนะนำสำหรับผู้คนหลายล้านคนตลอดหลายศตวรรษ ข้อความแห่งความหวังศรัทธาและความรักของคุณได้เปลี่ยนชีวิตและมีอิทธิพลต่อประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ

บทสรุป

หนังสือของมาร์คเป็นงานพื้นฐานของวรรณคดีคริสเตียนซึ่งเชิญชวนให้เราเดินตามรอยเท้าของพระเยซูและใช้ชีวิตแห่งศรัทธาและการเป็นสาวก ข้อความเกี่ยวกับความรักการให้อภัยและความรอดของคุณยังคงมีความเกี่ยวข้องและทรงพลังในทุกวันนี้

แหล่งที่มา: พระคัมภีร์ไบเบิลหนังสือมาร์ค

Scroll to Top