หมายความว่าอย่างไร

การสำรวจสำมะโนประชากรหมายถึงอะไร

คำว่า “การสำรวจสำมะโนประชากร” เป็นคำกริยาที่หมายถึงการสำรวจสำมะโนประชากรนั่นคือเพื่อทำการสำรวจทางสถิติของประชากรในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง จุดประสงค์ของการสำรวจสำมะโนประชากรคือการได้รับข้อมูลประชากรสังคมและเศรษฐกิจเกี่ยวกับประชากรเช่นอายุเพศระดับการศึกษาอาชีพและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

การสำรวจสำมะโนประชากรทำงานอย่างไร

การสำรวจสำมะโนประชากรดำเนินการโดยหน่วยงานของรัฐเช่นสถาบันภูมิศาสตร์และสถิติของบราซิล (IBGE) ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการสำรวจสำมะโนประชากรทางประชากรในบราซิลทุก ๆ สิบปี ในระหว่างกระบวนการเซ็นเซอร์เยี่ยมชมบ้านและใช้แบบสอบถามเพื่อรับข้อมูลที่จำเป็น ข้อมูลเหล่านี้ใช้สำหรับการวางแผนนโยบายสาธารณะการกระจายทรัพยากรและการศึกษาทางสถิติ

จะทำอย่างไรและฝึกฝนการสำรวจสำมะโนประชากร?

ในการสำรวจสำมะโนประชากรคุณต้องมีทีมสำมะโนประชากรที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งจะเยี่ยมชมบ้านและใช้แบบสอบถาม มันเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ระบุได้รับการฝึกฝนเพื่อให้แน่ใจว่าคุณภาพและความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่รวบรวม นอกจากนี้ยังมีความสำคัญที่ประชากรจะร่วมมือกันและให้ข้อมูลที่ร้องขออย่างถูกต้องและเป็นจริง

จะหาข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจสำมะโนประชากรได้ที่ไหน

ข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจสำมะโนประชากรสามารถพบได้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานที่รับผิดชอบเช่น IBGE นอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ที่จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจสำมะโนประชากรในสิ่งพิมพ์พิเศษหนังสือบทความทางวิทยาศาสตร์และแหล่งการวิจัยที่เชื่อถือได้

 1. ความหมายของการสำรวจสำมะโนประชากร:
  • การสำรวจสำมะโนประชากรเป็นการสำรวจทางสถิติของประชากรในภูมิภาคที่กำหนด
  • มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์สังคมและเศรษฐกิจ
  • ดำเนินการโดยหน่วยงานของรัฐเช่น Ibge.
  • ยกเลิกการเยี่ยมชมที่อยู่อาศัยและใช้แบบสอบถาม
  • ข้อมูลที่รวบรวมใช้สำหรับการวางแผนนโยบายสาธารณะและการศึกษาทางสถิติ
 2. การสำรวจสำมะโนประชากรมีราคาเท่าไหร่
 3. การสำรวจสำมะโนประชากรได้รับทุนจากรัฐบาลและไม่มีค่าใช้จ่ายโดยตรงสำหรับประชากร

 4. วิธีการสำรวจสำมะโนประชากรที่ดีที่สุดคืออะไร
 5. วิธีการสำรวจสำมะโนประชากรที่ใช้กันมากที่สุดคือบ้านซึ่งการเซ็นเซอร์เยี่ยมชมบ้าน อย่างไรก็ตามวิธีการอื่น ๆ เช่นการสำรวจสำมะโนประชากรออนไลน์ทางโทรศัพท์หรือทางไปรษณีย์สามารถนำมาใช้ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของประชากรและภูมิภาคที่จะลงทะเบียน

 6. คำอธิบายเกี่ยวกับการสำรวจสำมะโนประชากรตามพระคัมภีร์:
 7. พระคัมภีร์ไม่ได้พูดถึงการสำรวจสำมะโนประชากรโดยตรง แต่รายงานว่ามีการสำรวจสำมะโนประชากรของกษัตริย์เดวิดตามที่อธิบายไว้ในหนังสือ 2 ซามูเอล อย่างไรก็ตามการตีความและการมองเห็นการสำรวจสำมะโนประชากรอาจแตกต่างกันไปตามกระแสทางศาสนาที่แตกต่างกัน

 8. คำอธิบายเกี่ยวกับการสำรวจสำมะโนประชากรตามจิตวิญญาณ:
 9. ในลัทธิเชื่อฟังการสำรวจสำมะโนประชากรสามารถมองเห็นได้ว่าเป็นวิธีการรู้และทำความเข้าใจความเป็นจริงทางสังคมและความต้องการของประชากรโดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีและการพัฒนาทางจิตวิญญาณ

 10. คำอธิบายเกี่ยวกับการสำรวจสำมะโนประชากรตามไพ่ทาโรต์ตัวเลขดวงชะตาและสัญญาณ:
 11. ในไพ่ทาโรต์ตัวเลขดวงชะตาและสัญญาณการสำรวจสำมะโนประชากรไม่มีการตีความเฉพาะ แนวทางปฏิบัติเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ส่วนบุคคลมากกว่าและไม่ใช่การสำรวจทางสถิติของประชากร

 12. คำอธิบายเกี่ยวกับการสำรวจสำมะโนประชากรตามCandombléและ Umbanda:
 13. ในCandombléและ Umbanda การสำรวจสำมะโนประชากรสามารถมองเห็นได้ว่าเป็นวิธีการรู้และระบุลูก ๆ ของนักบุญและลักษณะของพวกเขาโดยมีเป้าหมายที่องค์กรและการวางแผนกิจกรรมทางศาสนา

 14. คำอธิบายเกี่ยวกับการสำรวจสำมะโนประชากรตามจิตวิญญาณ:
 15. ในด้านจิตวิญญาณการสำรวจสำมะโนประชากรสามารถมองเห็นได้ว่าเป็นวิธีการรู้และทำความเข้าใจความหลากหลายของประชากรและความต้องการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมความเคารพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างมนุษย์

ข้อสรุปสุดท้าย

การสำรวจสำมะโนประชากรเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับประชากรของภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง จากการสำรวจข้อมูลด้านประชากรศาสตร์สังคมและเศรษฐกิจเป็นไปได้ที่จะวางแผนนโยบายสาธารณะแจกจ่ายทรัพยากรอย่างเป็นธรรมและดำเนินการศึกษาทางสถิติ จำเป็นอย่างยิ่งที่ประชากรจะร่วมมือกันและให้ข้อมูลที่ร้องขออย่างแม่นยำและเป็นจริงเพื่อให้มั่นใจถึงคุณภาพและความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่รวบรวม

Scroll to Top