หัวหน้าศาสนาอิสลามคืออะไร

หัวหน้าศาสนาอิสลามคืออะไร

หัวหน้าศาสนาอิสลามเป็นระบบการเมืองและศาสนาที่ก่อตั้งขึ้นในตอนต้นของศาสนาอิสลามและมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์มุสลิม คำว่า “หัวหน้าศาสนาอิสลาม” มาจากคำภาษาอาหรับ “khilafah” ซึ่งหมายถึง “การสืบทอด” หรือ “ความเป็นผู้นำ”

Origin Caliphate

หัวหน้าศาสนาอิสลามเกิดขึ้นหลังจากการตายของศาสดามูฮัมหมัดในปี 632 โฆษณามุสลิมเชื่อว่ามูฮัมหมัดเป็นศาสดาพยากรณ์คนสุดท้ายที่พระเจ้าส่งมาและเขาได้จัดตั้งรัฐอิสลามในภูมิภาคอารเบีย หลังจากการตายของมูฮัมหมัดมีข้อพิพาทว่าใครจะเป็นผู้สืบทอดของเขา

ผู้ติดตามมูฮัมหมัดถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่มหลักคือซุนนิสและชาวชีอะ ซุนนิสเชื่อว่ากาหลิบหรือผู้นำควรได้รับการคัดเลือกจากชุมชนมุสลิมในขณะที่ชาวชีอะเชื่อว่ากาหลิบควรเป็นทายาทโดยตรงของมูฮัมหมัด

หัวหน้าศาสนาอิสลามเป็นสถาบัน

หัวหน้าศาสนาอิสลามกลายเป็นสถาบันการเมืองและศาสนาที่ปกครองดินแดนมุสลิม กาหลิบได้รับการพิจารณาว่าเป็นผู้นำทางการเมืองและศาสนาของชาวมุสลิมและอำนาจของเขาอยู่บนพื้นฐานของการตีความกฎหมายอิสลามหรือที่รู้จักกันในชื่ออิสลาม

หัวหน้าศาสนาอิสลามมีจุดสูงสุดในช่วงเวลาที่เรียกว่า “ยุคทองของศาสนาอิสลาม” ระหว่างศตวรรษที่สิบแปดและสิบสาม ในช่วงเวลานี้หัวหน้าศาสนาอิสลาม Abasside ที่ตั้งอยู่ในกรุงแบกแดดปกครองอาณาจักรอันกว้างใหญ่ที่ทอดยาวจากแอฟริกาเหนือไปยังเอเชียกลาง

จุดสิ้นสุดของหัวหน้าศาสนาอิสลาม

Abasside Caliphate ปฏิเสธจากศตวรรษที่สิบสามเนื่องจากความขัดแย้งภายในและการรุกรานจากต่างประเทศ กาหลิบอับบาซิดคนสุดท้ายถูกปลดโดยชาวมองโกลในปี 1258 ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของหัวหน้าศาสนาอิสลามในฐานะสถาบันการเมืองส่วนกลาง

อย่างไรก็ตามตลอดประวัติศาสตร์การเคลื่อนไหวต่าง ๆ และกลุ่มอ้างว่ามีการจัดตั้งหัวหน้าศาสนาอิสลามใหม่ ตัวอย่างล่าสุดคือรัฐอิสลามที่ได้รับการประกาศตัวเอง (ISIS) ซึ่งประกาศการสร้างหัวหน้าศาสนาอิสลามในปี 2014

ผลกระทบและมรดกของหัวหน้าศาสนาอิสลาม

หัวหน้าศาสนาอิสลามมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อประวัติศาสตร์มุสลิมและการแพร่กระจายของศาสนาอิสลาม ในช่วงระยะเวลาของหัวหน้าศาสนาอิสลามมีความก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญในด้านวิทยาศาสตร์ปรัชญาการแพทย์สถาปัตยกรรมและวรรณกรรม

นอกจากนี้หัวหน้าศาสนาอิสลามมีบทบาทสำคัญในการขยายตัวของศาสนาอิสลามผ่านความสำเร็จทางทหารและการเผยแพร่ความเชื่อของชาวมุสลิมไปยังภูมิภาคอื่น ๆ

แม้ว่าหัวหน้าศาสนาอิสลามจะเป็นสถาบันการเมืองส่วนกลางไม่มีอยู่อีกต่อไปแนวคิดของหัวหน้าศาสนาอิสลามยังคงมีการหารือและถกเถียงกันในศาสนาอิสลามด้วยการตีความและวิสัยทัศน์ที่แตกต่างกันเกี่ยวกับความหมายและความเกี่ยวข้องในยุคปัจจุบัน

Scroll to Top