หิน

บล็อกพจนานุกรม: Stones-d’Armas

ความหมายของคำ

นิพจน์ “D’Air Stones” เป็นวลีสำคัญของผู้หญิงที่หมายถึงหินที่มีค่าหรือกึ่งการปฏิบัติที่ใช้เป็นเครื่องประดับอาวุธเช่นดาบมีดสั้นหรือวัตถุต่อสู้อื่น ๆ

ต้นกำเนิดของคำ

นิพจน์ “Stones-Dors” มีต้นกำเนิดในทางแยกของคำว่า “หิน” และ “อาวุธ” คำว่า “หิน” หมายถึงแร่ธาตุที่ใช้เป็นเครื่องประดับในขณะที่ “อาวุธ” หมายถึงการต่อสู้กับวัตถุ การแสดงออกเป็นแหล่งกำเนิดของโปรตุเกสและย้อนกลับไปในยุคกลางเมื่ออาวุธมักจะประดับด้วยหินมีค่า

คำวิเศษณ์คำ

ไม่มีคำวิเศษณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับนิพจน์ “D’Air Stones”.

คำสันธานของคำ

ไม่มีคำสันธานเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับนิพจน์ “D’Air Stones”.

คำพ้องความหมายของคำ

คำพ้องความหมายบางอย่างสำหรับ “D’Air Stones” คือ: อาวุธอัญมณี, หินต่อสู้ที่มีค่า, หินประดับออร์แกน

คำจำกัดความคำ

  1. หินที่มีค่าหรือกึ่งรวมใช้เป็นเครื่องประดับในอาวุธ

วลีที่ใช้คำ

1. กษัตริย์ฝังก้อนหินไว้ในดาบต่อสู้ของเขา

2. หินถูกกำหนดโดยอาวุธของอัศวินยุคกลาง

ตัวอย่างของคำในข้อความ

ในปราสาทหินเปล่งประกายในดาบของนักรบ

หินถูกเลือกอย่างระมัดระวังเพื่อประดับอาวุธของขุนนาง

บทกวีด้วยคำ

1. Alashes

2. ฟาร์ม

3. Harmhers

4. มาตรฐาน

5. แบบฟอร์ม

anagrams ด้วยคำ

anagrams ไม่พบด้วยคำว่า “Stones-d’Airlas”.

Scroll to Top