อธิบายว่าการทำฟาร์มของครอบครัวคืออะไร

การทำฟาร์มของครอบครัวคืออะไร

การทำฟาร์มครอบครัวเป็นรูปแบบของการผลิตทางการเกษตรที่มีพื้นฐานมาจากทรัพย์สินทางบกและการจัดการโดยครอบครัวซึ่งใช้แรงงานครอบครัวในกิจกรรมของพวกเขา การเกษตรประเภทนี้มีขนาดเล็กหลากหลายและมุ่งเน้นไปที่อุปทานในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาค

ลักษณะของการทำฟาร์มครอบครัว

การทำฟาร์มในครอบครัวมีลักษณะที่แตกต่างกันซึ่งแยกความแตกต่างจากการเกษตรทางธุรกิจ หนึ่งในคุณสมบัติหลักคือ:

 1. ทรัพย์สินของครอบครัว: ที่ดินเป็นของครอบครัวซึ่งใช้สำหรับการผลิตทางการเกษตร
 2. แรงงานครอบครัว: งานส่วนใหญ่ดำเนินการโดยสมาชิกในครอบครัวโดยไม่ต้องจ้างพนักงาน;
 3. การกระจายความเสี่ยง: การผลิตมีความหลากหลายด้วยการเพาะปลูกอาหารและการเพาะพันธุ์สัตว์ประเภทต่าง ๆ
 4. อุปทานในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาค: การผลิตมุ่งเน้นไปที่การบริโภคในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาคส่วนใหญ่จัดหางานแสดงสินค้าตลาดและโปรแกรมการให้อาหารในโรงเรียน
 5. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม: การทำฟาร์มในครอบครัวแสวงหาการปฏิบัติที่ยั่งยืนเช่นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้พื้นเมือง
 6. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน: การทำฟาร์มของครอบครัวมีส่วนช่วยในการพัฒนาในท้องถิ่นสร้างงานและรายได้ให้กับชุมชน;
 7. การประเมินค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่น: การทำฟาร์มของครอบครัวรักษาประเพณีและความรู้เกี่ยวกับบรรพบุรุษที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร

ความสำคัญของการทำฟาร์มครอบครัว

การทำฟาร์มครอบครัวมีบทบาทสำคัญในความมั่นคงด้านอาหารและการพัฒนาที่ยั่งยืน มันมีหน้าที่รับผิดชอบในการผลิตอาหารที่บริโภคในโลกรวมทั้งมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการสร้างงานและรายได้ในพื้นที่ชนบท

นอกจากนี้การทำฟาร์มของครอบครัวส่งเสริมการกระจายความหลากหลายของการผลิตทางการเกษตรซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่ามีการเสนออาหารที่ดีต่อสุขภาพและหลากหลาย นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยในการชื่นชมวัฒนธรรมท้องถิ่นและการบำรุงรักษาการเกษตรแบบดั้งเดิมซึ่งส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่น

ความท้าทายในการทำฟาร์มของครอบครัว

การทำฟาร์มของครอบครัวเผชิญกับความท้าทายต่าง ๆ ในการรักษาและพัฒนา ท่ามกลางความท้าทายหลักคือ:

 • การเข้าถึงโลก: หลายครอบครัวมีปัญหาในการซื้อที่ดินเพื่อการผลิตทางการเกษตร
 • การเข้าถึงเครดิต: การขาดการเข้าถึงเครดิตทำให้ยากต่อการลงทุนในการผลิตและปรับปรุงสภาพการทำงาน
 • โครงสร้างพื้นฐานที่ล่อแหลม: การขาดโครงสร้างพื้นฐานขั้นพื้นฐานเช่นถนนและไฟฟ้าทำให้การผลิตทำงานได้ยาก
 • การแข่งขันกับ บริษัท ขนาดใหญ่: การทำฟาร์มของครอบครัวเผชิญกับการแข่งขันจาก บริษัท ธุรกิจการเกษตรขนาดใหญ่ซึ่งมีอำนาจทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีมากขึ้น
 • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจส่งผลกระทบต่อการผลิตทางการเกษตรทำให้มีความเสี่ยงต่อเหตุการณ์ที่รุนแรงเช่นแห้งและน้ำท่วม

แม้จะมีความท้าทายการทำฟาร์มของครอบครัวยังคงเป็นรูปแบบที่สำคัญของการผลิตทางการเกษตรซึ่งก่อให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารการเก็บรักษาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาชุมชนในชนบท

<ตัวอย่างที่โดดเด่น>

<บทวิจารณ์>


<คนถาม>
<แพ็คท้องถิ่น>
<แผงความรู้>


<ภาพแพ็ค>

Scroll to Top