อธิบายว่ารหัส Hammurabi คืออะไร

รหัส Hammurabi: กฎหมายโบราณที่มีอิทธิพลต่อเรื่องราว

บทนำ

รหัส Hammurabi เป็นหนึ่งในกฎหมายที่เก่าแก่ที่สุดที่รู้จักกันในมนุษยชาติ สร้างโดยกษัตริย์บาบิโลน Hamurabi ประมาณปี ค.ศ. 1754 ปีก่อนคริสตกาลกฎหมายชุดนี้มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสังคมในเวลาและมีอิทธิพลต่อการพัฒนาระบบกฎหมายในอารยธรรมต่างๆ

รหัส Hammurabi คืออะไร?

รหัส Hammurabi ประกอบด้วยชุดของกฎหมาย 282 ฉบับที่เขียนด้วยหินหิน กฎหมายเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อควบคุมชีวิตประจำวันของชาวบาบิโลนและสร้างการลงโทษสำหรับอาชญากรรมและการละเมิดประเภทต่าง ๆ

ลักษณะหลักของรหัส Hammurabi

รหัส Hammurabi มีลักษณะสำคัญบางอย่างที่ทำให้ไม่ซ้ำกันและเกี่ยวข้องกับวันนี้:

  1. กฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษร: แตกต่างจากระบบกฎหมายอื่น ๆ ของเวลารหัส Hammurabi เป็นหนึ่งในคนแรกที่เขียนซึ่งให้ความชัดเจนและความโปร่งใสมากขึ้น
  2. การลงโทษตามสัดส่วน: รหัสที่กำหนดให้มีการลงโทษตามสัดส่วนกับอาชญากรรมที่เกิดขึ้นตามหลักการของ “ตาสำหรับตาฟันฟัน”
  3. การคุ้มครองผู้อ่อนแอ: รหัส Hammurabi ยังพยายามปกป้องผู้อ่อนแอของสังคมเช่นผู้หญิงเด็กและทาสรับประกันสิทธิและลงโทษผู้ที่ทำร้ายพวกเขา

อิทธิพลของรหัส Hammurabi

รหัส Hammurabi มีอิทธิพลต่อประวัติศาสตร์และการพัฒนาระบบกฎหมาย อิทธิพลบางอย่างของคุณรวมถึง:

  • ระบบกฎหมายที่ตามมา: รหัสทำหน้าที่เป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาระบบกฎหมายในภายหลังเช่นรหัส Justinian และรหัสนโปเลียน
  • หลักการของความถูกต้องตามกฎหมาย: รหัส Hammurabi ได้กำหนดหลักการของความถูกต้องตามกฎหมายนั่นคือความคิดที่ว่าทุกคนควรได้รับการตัดสินตามกฎหมายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
  • รูปแบบของความยุติธรรม: กฎหมายของรหัสที่กำหนดมาตรฐานความยุติธรรมที่มีอิทธิพลต่อวิธีการทดลองอาชญากรรมและลงโทษ

บทสรุป

รหัส Hammurabi เป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของกฎหมายและความยุติธรรม การสร้างและอิทธิพลของมันในช่วงหลายศตวรรษแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของระบบกฎหมายที่ยุติธรรมและเป็นธรรมสำหรับการทำงานของสังคม แม้ว่ามันจะเป็นกฎหมายเก่า แต่ความคิดและหลักการยังคงมีความเกี่ยวข้องในปัจจุบัน

Scroll to Top