อะไรทำให้เกิดความดันโลหิตสูง

อะไรทำให้เกิดความดันโลหิตสูง?

ความดันโลหิตสูงหรือที่เรียกว่าความดันโลหิตสูงเป็นเงื่อนไขทางการแพทย์เรื้อรังที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนหลายล้านคนทั่วโลก มันมีลักษณะโดยความดันโลหิตที่เพิ่มขึ้นในหลอดเลือดซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่ร้ายแรงเช่นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองและไตวาย

ปัจจัยเสี่ยงต่อความดันโลหิตสูงหลอดเลือด

มีหลายปัจจัยที่สามารถนำไปสู่การพัฒนาของความดันโลหิตสูงหลอดเลือด บางส่วนของหลักคือ:

 1. อายุ: ความเสี่ยงของความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นตามอายุ;
 2. โรคอ้วน: น้ำหนักเกินสามารถใช้หลอดเลือดและเลือดมากเกินไปได้;
 3. ทางกายภาพ: การขาดการออกกำลังกายเป็นประจำสามารถนำไปสู่ความดันโลหิตที่เพิ่มขึ้น
 4. การสูบบุหรี่: นิสัยการสูบบุหรี่ทำลายหลอดเลือดและเพิ่มความดันโลหิต
 5. การบริโภคเกลือที่มากเกินไป: เกลือมากเกินไปสามารถนำไปสู่การสะสมของของเหลวและความดันโลหิตที่เพิ่มขึ้น
 6. การดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป: การบริโภคแอลกอฮอล์ที่ไม่เหมาะสมสามารถเพิ่มความดันโลหิตได้
 7. ความเครียด: ความเครียดเรื้อรังสามารถนำไปสู่การพัฒนาของความดันโลหิตสูงหลอดเลือดแดง;
 8. พันธุศาสตร์: ความบกพร่องทางพันธุกรรมสามารถมีอิทธิพลต่อการพัฒนาโรค

การป้องกันและรักษาความดันโลหิตสูง

การป้องกันและรักษาความดันโลหิตสูงเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตและในบางกรณีการใช้ยา การดูแลบางอย่างที่สามารถช่วยควบคุมความดันโลหิตได้คือ:

 • รักษาอาหารเพื่อสุขภาพเกลือต่ำและอุดมไปด้วยผลไม้ผักและอาหารทั้งหมด
 • ฝึกฝนการออกกำลังกายเป็นประจำ;
 • หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่มากเกินไป
 • ควบคุมความเครียดผ่านเทคนิคการผ่อนคลาย
 • ดำเนินการให้คำปรึกษาทางการแพทย์เป็นประจำและปฏิบัติตามแนวทางของผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ;
 • ใช้ยาที่แพทย์กำหนดเมื่อจำเป็น

บทสรุป

ความดันโลหิตสูงเป็นเงื่อนไขที่ร้ายแรงที่ต้องได้รับการดูแลและให้ความสนใจ การรู้ปัจจัยเสี่ยงและการใช้มาตรการป้องกันสามารถช่วยควบคุมความดันโลหิตและลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อน เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องขอคำแนะนำทางการแพทย์และทำตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเพื่อให้แน่ใจว่าการควบคุมโรคที่ดี

Scroll to Top