อะไรและอาณัติ

เอกสารคืออะไร

อาณัติเป็นคำที่ใช้ในการกำหนดช่วงเวลาที่บุคคลปฏิบัติหน้าที่สาธารณะหรือสำนักงาน โดยปกติจะเกี่ยวข้องกับตำแหน่งทางการเมืองเช่นประธานาธิบดีผู้ว่าราชการจังหวัดนายกเทศมนตรีรองและอื่น ๆ

ประเภทของอาณัติ

มีอาณัติประเภทต่าง ๆ ซึ่งแตกต่างกันไปตามตำแหน่งและฟังก์ชั่นที่ดำเนินการ เอกสารหลักบางประเภทคือ:

อาณัติทางเลือก

อาณัติทางเลือกเป็นสิ่งที่บุคคลนั้นได้รับเลือกจากการโหวตที่ได้รับความนิยมเพื่อดำรงตำแหน่งทางการเมือง นี่เป็นกรณีของประธานาธิบดีผู้ว่าการรัฐนายกเทศมนตรีเจ้าหน้าที่วุฒิสมาชิกและอื่น ๆ โดยทั่วไปอาณัติทางเลือกมีระยะเวลาที่กำหนดไว้ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามกฎหมายของประเทศและในปัจจุบัน

เอกสารการเป็นตัวแทน

อาณัติของการเป็นตัวแทนเป็นหนึ่งในบุคคลที่ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของกลุ่มหรือสถาบัน นี่เป็นกรณีของสหภาพแรงงานสมาคมคำแนะนำและอื่น ๆ ในอาณัติประเภทนี้บุคคลที่ได้รับการเลือกตั้งมีความรับผิดชอบในการปกป้องผลประโยชน์และความต้องการของกลุ่มที่แสดงถึง

อาณัติของศาล

อาณัติของตุลาการเป็นหนึ่งในบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ในศาลยุติธรรม นี่เป็นกรณีของผู้พิพากษาผู้พิพากษารัฐมนตรีและอื่น ๆ ในอาณัติประเภทนี้บุคคลนั้นมีความรับผิดชอบในการตัดสินและตัดสินใจตามกฎหมายและหลักการของกฎหมาย

อาณัติทำงานอย่างไร?

อาณัติมักจะมีระยะเวลาที่กำหนดไว้ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามตำแหน่งและกฎหมายปัจจุบัน ในช่วงเวลานี้บุคคลที่ได้รับการเลือกตั้งหรือได้รับการแต่งตั้งมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามหน้าที่ของตำแหน่ง

ในระหว่างการมอบอำนาจบุคคลสามารถตัดสินใจเสนอกฎหมายดำเนินการตามนโยบายสาธารณะเป็นตัวแทนของกลุ่มหรือสถาบันที่แสดงถึงกิจกรรมอื่น ๆ มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะเน้นว่าอาณัติควรใช้จริยธรรมและมีความรับผิดชอบโดยมุ่งเป้าไปที่ผลประโยชน์ร่วมกันและผลประโยชน์สาธารณะเสมอ

บทสรุป

อาณัติเป็นช่วงเวลาที่บุคคลทำหน้าที่สาธารณะหรือสำนักงาน มีคำสั่งประเภทต่าง ๆ เช่นอาณัติทางเลือกคำสั่งของการเป็นตัวแทนและคำสั่งศาล ในระหว่างที่ได้รับมอบอำนาจบุคคลนั้นมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามหน้าที่ของตำแหน่ง เป็นสิ่งสำคัญที่อาณัติจะใช้จริยธรรมและมีความรับผิดชอบโดยมุ่งเป้าไปที่ผลประโยชน์ทั่วไปและผลประโยชน์สาธารณะ

Scroll to Top