อะไรและเนื้องอก

เนื้องอกคืออะไร

nephrons เป็นหน่วยการทำงานของไตรับผิดชอบการกรองเลือดและการผลิตปัสสาวะ พวกเขาประกอบด้วยโครงสร้างที่แตกต่างกันที่ทำงานร่วมกันเพื่อทำหน้าที่สำคัญเหล่านี้สำหรับร่างกายของเรา

โครงสร้างเนื้องอก

แต่ละ nephron ประกอบด้วย glomerulus, แคปซูลโบว์แมน, ท่อใกล้เคียง, สายรัดเฮนลีและท่อปลาย โครงสร้างเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการกรองการดูดซึมและการหลั่งสารที่มีอยู่ในเลือด

การทำงานของเนื้องอก

กระบวนการกรองเกิดขึ้นใน glomerulus ที่กรองเลือดและของเสียจะถูกแยกออกจากสารอาหารและสารสำคัญ ของเสียเหล่านี้จะถูกส่งไปยังท่อใกล้เคียงซึ่งการดูดซึมน้ำและสารอาหารที่จำเป็นเกิดขึ้น

ที่จับของ Henle มีหน้าที่รับผิดชอบต่อความเข้มข้นของปัสสาวะผ่านกลไกการดูดซึมน้ำและอิเล็กโทรไลต์ ท่อปลายจะทำการหลั่งสารที่ไม่พึงประสงค์เช่นสารพิษและไอออนส่วนเกินสำหรับการก่อตัวของปัสสาวะครั้งสุดท้าย

ความสำคัญของเนื้องอก

Nephrons มีบทบาทสำคัญในการรักษาสมดุลของร่างกายของเรา พวกเขาช่วยควบคุมปริมาณน้ำอิเล็กโทรไลต์และสารเคมีที่มีอยู่ในเลือดรวมทั้งกำจัดของเสียและสารพิษ

นอกจากนี้เนื้องอกยังมีส่วนร่วมในการควบคุมความดันโลหิตฮอร์โมนเช่น erythropoietin (รับผิดชอบการผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดง) และการกระตุ้นของวิตามินดีจำเป็นสำหรับการดูดซึมแคลเซียม

  1. glomerulus
  2. Bowman Capsule
  3. tubule ใกล้เคียง
  4. Henle Handle
  5. tubule ปลาย
โครงสร้าง
ฟังก์ชั่น
glomerulo การกรองเลือด
Bowman Capsule รวบรวมตัวกรองของไต
tubule ใกล้เคียง น้ำและสารอาหารซ้ำซาก
Henle Handle ความเข้มข้นของปัสสาวะ
tubule ปลาย การตัดสินใจของสารที่เป็น indesied

อ้างอิง