อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง

บทบาทของธนาคารกลางในการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์

ธนาคารกลางมีบทบาทสำคัญในเศรษฐกิจของประเทศและหนึ่งในความรับผิดชอบคือคำจำกัดความของอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์ ในบล็อกนี้เราจะสำรวจว่าธนาคารกลางมีอิทธิพลต่ออัตรานี้อย่างไรและผลกระทบของสิ่งนี้ต่อเศรษฐกิจคืออะไร

ธนาคารกลางคืออะไร?

ธนาคารกลางเป็นสถาบันการเงินที่รับผิดชอบในการควบคุมและควบคุมระบบการเงินของประเทศ วัตถุประสงค์หลักคือการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความมั่นใจในระบบการเงิน

ธนาคารกลางกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์อย่างไร

อัตราแลกเปลี่ยนของดอลลาร์คือมูลค่าของสกุลเงินสหรัฐที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินแห่งชาติ ตัวอย่างเช่นในบราซิลอัตราแลกเปลี่ยนถูกกำหนดโดยธนาคารกลางผ่านการประมูลและขายเงินดอลลาร์ในตลาดสกุลเงิน

ธนาคารกลางใช้เครื่องมือที่แตกต่างกันเพื่อมีอิทธิพลต่ออัตราแลกเปลี่ยนเช่นการซื้อและขายดอลลาร์ในตลาดการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและการแทรกแซงโดยตรงในตลาดแลกเปลี่ยน

การแทรกแซงโดยตรงในตลาดสกุลเงิน

หนึ่งในรูปแบบการแทรกแซงโดยตรงของธนาคารกลางในตลาดสกุลเงินคือการซื้อหรือขายดอลลาร์ หากธนาคารกลางซื้อดอลลาร์จะเพิ่มอุปทานของสกุลเงินในตลาดซึ่งมีแนวโน้มที่จะลดมูลค่าของดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินแห่งชาติ ในทางกลับกันหากธนาคารกลางขายเงินดอลลาร์จะช่วยลดการจัดหาสกุลเงินในตลาดซึ่งมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมูลค่าของเงินดอลลาร์

การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย

ธนาคารกลางยังสามารถมีอิทธิพลต่ออัตราแลกเปลี่ยนโดยการเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย หากธนาคารกลางเพิ่มอัตราดอกเบี้ยสิ่งนี้จะทำให้การลงทุนในประเทศน่าสนใจยิ่งขึ้นซึ่งจะเพิ่มความต้องการสกุลเงินระดับชาติและมีแนวโน้มที่จะให้ความสำคัญกับเงินดอลลาร์ ในทางกลับกันหากธนาคารกลางลดอัตราดอกเบี้ยสิ่งนี้ทำให้การลงทุนในประเทศน่าสนใจน้อยลงซึ่งจะลดความต้องการสกุลเงินของชาติและมีแนวโน้มที่จะลดค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์

อัตราการแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์ต่อเศรษฐกิจมีผลกระทบอย่างไร?

อัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนที่มีค่าเช่นดอลลาร์ที่ถูกกว่าสกุลเงินของชาติสามารถเป็นประโยชน์ต่อการส่งออกทำให้ผลิตภัณฑ์ระดับชาติมีการแข่งขันสูงขึ้นในตลาดต่างประเทศ ในทางกลับกันอัตราแลกเปลี่ยนที่ลดค่าลงคือดอลลาร์ที่มีราคาแพงกว่าที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินของชาติอาจเป็นอันตรายต่อการนำเข้าทำให้ผลิตภัณฑ์ต่างประเทศมีราคาแพงกว่าในตลาดในประเทศ

นอกจากนี้อัตราแลกเปลี่ยนยังส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชากรเนื่องจากมีผลต่อราคาของผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าเช่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยานพาหนะและอาหาร

บทสรุป

ธนาคารกลางมีบทบาทสำคัญในการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์ ด้วยเครื่องมือที่แตกต่างกันเช่นการแทรกแซงโดยตรงในตลาดสกุลเงินและการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยธนาคารกลางพยายามที่จะรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและรับรองความสามารถในการแข่งขันของประเทศในตลาดต่างประเทศ สิ่งสำคัญคือต้องติดตามการตัดสินใจของธนาคารกลางและเข้าใจว่าพวกเขาสามารถส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมได้อย่างไร

Scroll to Top