ฮิสโตแกรม

ฮิสโตแกรม: เครื่องมือสำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูล

ฮิสโตแกรมเป็นตัวแทนกราฟิกที่ช่วยให้คุณสามารถดูการกระจายความถี่ของชุดข้อมูล มันเป็นเครื่องมือสำคัญในการวิเคราะห์ทางสถิติเนื่องจากมีมุมมองที่ชัดเจนและมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับวิธีการกระจายข้อมูล

วิธีการสร้างฮิสโตแกรม?

ในการสร้างฮิสโตแกรมคุณต้องทำตามขั้นตอนง่ายๆ:

  1. จัดระเบียบข้อมูลในคลาสหรือช่วงเวลา;
  2. กำหนดความกว้างของแต่ละคลาส;
  3. นับความถี่ของการเกิดขึ้นของแต่ละคลาส;
  4. หมายถึงความถี่ในแผนภูมิแท่งซึ่งความสูงของแต่ละแถบแสดงถึงความถี่;
  5. รวมช่วงเวลาของช่วงแกนแนวนอนและความถี่บนแกนแนวตั้ง

เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทราบว่าตัวเลือกที่เหมาะสมของจำนวนคลาสและความกว้างของแต่ละชั้นเรียนเป็นพื้นฐานที่จะได้รับฮิสโตแกรมตัวแทนและข้อมูล

ทำไมต้องใช้ฮิสโตแกรม?

ฮิสโตแกรมเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการวิเคราะห์และตีความข้อมูล มันช่วยให้เราสามารถระบุรูปแบบแนวโน้มและความผิดปกติในข้อมูลอำนวยความสะดวกในการตัดสินใจและการทำความเข้าใจปรากฏการณ์

นอกจากนี้ฮิสโตแกรมยังมีประโยชน์สำหรับการเปรียบเทียบชุดข้อมูลที่แตกต่างกันและตรวจสอบว่าพวกเขาติดตามการแจกแจงที่คล้ายกันหรือแตกต่างกัน

ตัวอย่างของฮิสโตแกรม:

ช่วงเวลา
ความถี่

0 – 10 5
10 – 20 8
20 – 30 12
30 – 40 15
40 – 50 10

ในตัวอย่างนี้เราจะเห็นว่าข้อมูลส่วนใหญ่มีความเข้มข้นเป็นระยะตั้งแต่ 20 ถึง 30 และ 30 ถึง 40 ซึ่งบ่งบอกถึงการกระจายแบบอสมมาตรในเชิงบวก

ฉันหวังว่าบทความนี้จะช่วยให้เข้าใจถึงความสำคัญของฮิสโตแกรมในการวิเคราะห์ข้อมูล การใช้เครื่องมือนี้อย่างถูกต้องสามารถนำข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่เน้นมากที่สุด

Scroll to Top