เกี่ยวกับความรู้

พจนานุกรมของคำว่า “niylistic”

ความหมายของคำ

คำว่า “niylistic” เป็นคำคุณศัพท์ที่หมายถึงการทำลายล้างซึ่งเป็นปัจจุบันทางปรัชญาที่ปฏิเสธการดำรงอยู่ของคุณค่าทางศีลธรรมศาสนาและการเมืองโดยพิจารณาว่าพวกเขาเป็นภาพลวงตาทางสังคมหรือสิ่งปลูกสร้างโดยไม่มีรากฐานที่มีวัตถุประสงค์

ต้นกำเนิดของคำ

คำว่า “niylistic” มีต้นกำเนิดในคำว่า “nihilism” ซึ่งมาจากละติน “nihil” ซึ่งหมายถึง “ไม่มีอะไร” การทำลายล้างเกิดขึ้นในศตวรรษที่สิบเก้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผลงานของนักปรัชญาชาวเยอรมันฟรีดริชนิทซ์

คำวิเศษณ์คำ

ไม่มีคำวิเศษณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับคำว่า “niylistic”

คำสันธานของคำ

ไม่มีคำสันธานเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับคำว่า “niylistic”

คำพ้องความหมายของคำ

คำพ้องความหมายบางอย่างของคำว่า “niylistic” คือ: การมองโลกในแง่ร้าย, สงสัย, ไม่เชื่อ, negativist

คำจำกัดความคำ

  1. เกี่ยวข้องกับการทำลายล้างซึ่งเป็นปัจจุบันทางปรัชญาที่ปฏิเสธการดำรงอยู่ของค่านิยมทางศีลธรรมศาสนาและการเมือง
  2. ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงมุมมองเชิงลบหรือไม่เชื่อเรื่องชีวิตและโลก

วลีที่ใช้คำ

– การคิดแบบ Nilistic ตั้งคำถามเกี่ยวกับความถูกต้องของความเชื่อและค่านิยมทั้งหมดที่จัดตั้งขึ้นโดยสังคม

– มุมมอง Niyl ของเขาทำให้เขาเชื่อว่าชีวิตไม่มีความหมาย

ตัวอย่างของคำในข้อความ

ตัวละครหลักของหนังสือเล่มนี้คือนักปรัชญา Niylistic ที่อาศัยอยู่ในการตั้งคำถามอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับความหมายของการดำรงอยู่

มุมมอง niylistic ของผู้เขียนสะท้อนให้เห็นในงานของเขาซึ่งแสดงให้เห็นถึงโลกหรือวัตถุประสงค์ที่สิ้นหวัง

บทกวีด้วยคำ

ตัวอย่างบางคำที่สัมผัสกับ “niylistic” คือ: ศิลปะ, สถิติ, สมจริง, มองโลกในแง่ดี

anagrams ด้วยคำ

ไม่พบแอนนาแกรมด้วยคำว่า “niylistic”

Scroll to Top