เกี่ยวกับนิพพาน

Nirvanistic

ความหมายของคำ

คำว่า “nirvanistic” เป็นคำคุณศัพท์ที่หมายถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเนอร์วาน่าสถานะของสันติภาพและการตรัสรู้ทางจิตวิญญาณในพระพุทธศาสนา

ต้นกำเนิดของคำ

คำว่า “nirvanistic” มาจากภาษาสันสกฤต “Nirvana” ซึ่งหมายถึง “การสูญพันธุ์” หรือ “ลบ” มันเป็นแนวคิดพื้นฐานในศาสนาพุทธซึ่งเป็นตัวแทนของการปลดปล่อยวงจรการเกิดใหม่และการเข้าถึงแสงสว่าง

คำวิเศษณ์คำ

คำวิเศษณ์ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า “nirvanistic” คือ “nirvanistically” และ “nirvanically”.

คำสันธานของคำ

คำว่า “nirvanistic” ไม่มีคำสันธานเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับมัน

คำพ้องความหมายของคำ

คำพ้องความหมายบางอย่างของ “Nirvanistic” คือ: ยอดเยี่ยม, จิตวิญญาณ, รู้แจ้ง, เงียบสงบ, สงบสุข

คำจำกัดความคำ

  1. สัมพันธ์กับเนอร์วาน่า;
  2. ซึ่งเกี่ยวข้องกับการค้นหาการตรัสรู้ทางจิตวิญญาณ;
  3. ที่แสดงออกถึงความสงบและความสงบภายใน

วลีที่ใช้คำ

– การทำสมาธิเป็นวิธีปฏิบัติของนิพพานที่แสวงหาความสงบภายใน

– พระภิกษุอาศัยอยู่ในแบบนิพพานเพื่อค้นหาการตรัสรู้ทางจิตวิญญาณ

ตัวอย่างของคำในข้อความ

พระฝึกทำสมาธิทุกวันพยายามไปถึงสภาวะสันติภาพและความสงบสุขของนิพพาน

เพลงที่เขาแต่งขึ้นมีทำนองเพลงนิพพานถ่ายทอดความรู้สึกเงียบสงบให้กับผู้ฟัง

บทกวีด้วยคำ

ตัวอย่างบางคำที่สัมผัสกับ “nirvanistic” คือ: ศิลปะ, สถิติ, สมจริง, มองโลกในแง่ดี

anagrams ด้วยคำ

ไม่พบแอนนาแกรมด้วยคำว่า “nirvanistic”.

Scroll to Top