เครื่องหมายอะไร

การแต่งงานคืออะไร

การแต่งงานเป็นสถาบันทางสังคมที่สร้างสหภาพที่ถูกกฎหมายและอารมณ์ระหว่างคนสองคนโดยมีจุดประสงค์ในการจัดตั้งครอบครัว มันเป็นความมุ่งมั่นที่จริงจังและยั่งยืนบนพื้นฐานของความรักความเคารพและการเป็นหุ้นส่วน

ทำไมผู้คนถึงแต่งงาน?

เหตุผลที่ผู้คนตัดสินใจแต่งงานอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละคู่ แรงจูงใจที่พบบ่อยที่สุดบางอย่าง ได้แก่ :

 1. ความรักและความเป็นเพื่อน;
 2. ความปรารถนาที่จะสร้างครอบครัว;
 3. ความมั่นคงทางอารมณ์และการเงิน;
 4. ความปลอดภัยทางกฎหมาย;
 5. ประเพณีทางวัฒนธรรมหรือศาสนา;
 6. การปฏิบัติตามส่วนบุคคล

งานแต่งงานทำงานอย่างไร?

การแต่งงานเกี่ยวข้องกับขั้นตอนและขั้นตอนทางกฎหมาย ก่อนที่คุณจะแต่งงานคุณจะต้องได้รับใบอนุญาตแต่งงานซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามกฎหมายของแต่ละประเทศ ในระหว่างพิธีแต่งงานโหวตและการแลกเปลี่ยนเจ้าบ่าวและพันธมิตรและได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการ

หลังการแต่งงานทั้งคู่สามารถเลือกที่จะอยู่ด้วยกันและแบ่งปันชีวิตร่วมกัน พวกเขาสามารถเลือกที่จะมีลูกสร้างบ้านแบ่งปันความรับผิดชอบและตัดสินใจร่วมกัน

ผลประโยชน์งานแต่งงาน

การแต่งงานมีประโยชน์มากมายสำหรับคู่รักเช่น:

 • การคุ้มครองทางกฎหมายและสิทธิในการสมรส
 • ความมั่นคงทางอารมณ์และการเงิน;
 • ความเป็นเพื่อนและการสนับสนุนซึ่งกันและกัน
 • การก่อตัวของครอบครัว;
 • การปฏิบัติตามและความสุขส่วนบุคคล

ความท้าทายในงานแต่งงาน

แม้จะได้รับประโยชน์การแต่งงานก็สามารถนำเสนอความท้าทายได้ ความท้าทายที่พบบ่อยที่สุดบางอย่าง ได้แก่ :

 • ความขัดแย้งและความขัดแย้ง;
 • ความยากลำบากในการสื่อสาร;
 • ปัญหาทางการเงิน
 • การสึกหรอเป็นประจำ
 • แรงกดดันจากภายนอก
ความท้าทาย
โซลูชัน
ความขัดแย้งและความขัดแย้ง บทสนทนาที่เปิดกว้างและเคารพการบำบัดคู่
ปัญหาการสื่อสาร เรียนรู้ที่จะฟังและแสดงออกอย่างชัดเจน
ปัญหาทางการเงิน การวางแผนทางการเงินและการทำงานเป็นทีม
การสึกหรอเป็นประจำ สร้างสรรค์และติดตามประสบการณ์ใหม่ ๆ ด้วยกัน
แรงกดดันภายนอก กำหนดขีด จำกัด และจัดลำดับความสำคัญของความสัมพันธ์

Scroll to Top