เชื้อชาติคืออะไร

การแข่งขันคืออะไร

การแข่งขันเป็นแนวคิดที่ใช้ในการจำแนกกลุ่มของมนุษย์ตามลักษณะทางกายภาพเช่นสีผิวรูปร่างตาประเภทผมและอื่น ๆ ลักษณะเหล่านี้ถูกกำหนดโดยพันธุศาสตร์และอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคทางภูมิศาสตร์และประวัติของแต่ละกลุ่ม

ต้นกำเนิดของแนวคิดการแข่งขัน

แนวคิดของการแข่งขันเกิดขึ้นในศตวรรษที่สิบแปดในช่วงเวลาที่เรียกว่าการตรัสรู้เมื่อนักวิทยาศาสตร์ยุโรปเริ่มศึกษาความแตกต่างระหว่างประชาชนของโลก การศึกษาเหล่านี้ได้รับอิทธิพลจากความคิดเหยียดผิวและ Eurocentric ซึ่งถือว่าชาวยุโรปเป็นผู้บังคับบัญชาและประชาชนอื่น ๆ ที่ด้อยกว่า

ปัญหาเกี่ยวกับแนวคิดของการแข่งขัน

ปัจจุบันแนวคิดของการแข่งขันถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางและถือว่าล้าสมัยโดยชุมชนวิทยาศาสตร์ นี่เป็นเพราะไม่มีความแตกต่างทางพันธุกรรมอย่างมีนัยสำคัญระหว่างมนุษย์ที่แสดงให้เห็นถึงการแข่งขันในการแข่งขัน นอกจากนี้แนวคิดของการแข่งขันได้ถูกนำมาใช้ตลอดประวัติศาสตร์เพื่อพิสูจน์การเลือกปฏิบัติและการกดขี่ของกลุ่มบางกลุ่ม

การทำความเข้าใจความหลากหลายของมนุษย์

ความหลากหลายของมนุษย์เป็นปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนและมีหลายแง่มุมซึ่งเกินกว่าลักษณะทางกายภาพ มันครอบคลุมแง่มุมทางวัฒนธรรมสังคมเศรษฐกิจและประวัติศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่ออัตลักษณ์และประสบการณ์ของแต่ละคน มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะให้คุณค่าและเคารพความหลากหลายนี้การต่อสู้กับรูปแบบของการเลือกปฏิบัติและอคติใด ๆ

deconstructing stereotypes

แบบแผนเป็นภาพรวมที่เรียบง่ายและมีอคติเกี่ยวกับกลุ่มคนบางกลุ่ม พวกเขาสามารถเสริมอคติและนำไปสู่การเป็นอมตะของความไม่เท่าเทียม จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตั้งคำถามและแยกแยะแบบแผนเหล่านี้ค้นหาและเข้าใจความเป็นจริงของแต่ละคนในรูปแบบเฉพาะบุคคล

  1. ต่อสู้กับชนชาติ
  2. การส่งเสริมความเท่าเทียม
  3. การประเมินค่าความหลากหลาย
  4. deconstruction stereotype
ลักษณะทางกายภาพ

ภูมิภาคทางภูมิศาสตร์
ตัวอย่าง

สีผิว แอฟริกา Blacks
รูปแบบตา เอเชีย เอเชีย
ประเภทผม แอฟริกา หยิก

Scroll to Top