เทเลพอร์ต

Teletransport

ความหมายของคำ

teletransport หมายถึงการย้ายบางสิ่งบางอย่างหรือใครบางคนทันทีจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางช่องว่างระหว่างพวกเขา

ต้นกำเนิดของคำ

คำว่า “เทเลพอร์ต” ถูกสร้างขึ้นโดยทางแยกของคำนำหน้า “tele-” ซึ่งหมายถึง “ระยะทาง” หรือ “ไกล” และคำกริยา “การขนส่ง” ซึ่งหมายถึง “ย้ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง” /p>

คำวิเศษณ์คำ

teletransport อย่างรวดเร็วเทเลพอร์ตช้าเคลื่อนย้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำสันธานของคำ

teletransport และ teleport หรือ teleportation แต่.

คำพ้องความหมายของคำ

teleport, translocate, dematerialize.

คำจำกัดความคำ

  1. ย้ายบางสิ่งบางอย่างหรือใครบางคนทันทีจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง
  2. ย้ายผ่านกระบวนการส่งผ่านทางไกล

วลีที่ใช้คำ

1. ตัวละครในภาพยนตร์สามารถเคลื่อนย้ายไปได้ทุกที่ในโลก

2. เทคโนโลยีเทเลพอร์ตยังไม่เป็นจริง

ตัวอย่างของคำในข้อความ

นักวิทยาศาสตร์พัฒนาเครื่องจักรที่สามารถเคลื่อนย้ายวัตถุไปได้ทุกที่ในจักรวาล

ในนิยายวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องธรรมดาที่จะหาเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่มีความสามารถในการเทเลพอร์ต

บทกวีด้วยคำ

การขนส่งการสนับสนุนประพฤติ, รายงาน, นำเข้า

anagrams ด้วยคำ

คำว่า “เทเลพอร์ต” ไม่มีแอนนาแกรมโดยใช้องค์ประกอบที่ให้มา

Scroll to Top