เป็นปริมาตรของ caucular

วิธีการคำนวณระดับเสียง

ปริมาณคืออะไร

ปริมาตรเป็นการวัดสามมิติที่บ่งบอกถึงพื้นที่ที่ครอบครองโดยวัตถุหรือสาร โดยทั่วไปจะใช้ในการคำนวณความสามารถของภาชนะบรรจุปริมาณของเหลวในภาชนะบรรจุในแอปพลิเคชันอื่น ๆ

สูตรในการคำนวณปริมาตร

มีสูตรที่แตกต่างกันในการคำนวณปริมาตรขึ้นอยู่กับรูปร่างของวัตถุ ต่อไปเราจะนำเสนอสูตรที่พบบ่อยที่สุด:

ปริมาตรของลูกบาศก์

ในการคำนวณปริมาตรของลูกบาศก์เพียงเพิ่มค่าจากด้านข้างไปยังลูกบาศก์:

v = side³

ปริมาตรของหินกรวด

ในการคำนวณปริมาตรของขนานกันจำเป็นต้องคูณการวัดทั้งสามด้าน:

v = ความยาว x ความกว้าง x ความสูง

ปริมาตรของทรงกลม

ในการคำนวณปริมาตรของทรงกลมใช้สูตรต่อไปนี้:

v = (4/3) x π x ray³

ปริมาตรของกระบอกสูบ

ในการคำนวณปริมาตรของกระบอกสูบใช้สูตรต่อไปนี้:

v = π x ray² x ความสูง

ตัวอย่างการคำนวณระดับเสียง

สมมติว่าเราต้องการคำนวณปริมาตรของลูกบาศก์ที่มีด้านข้างขนาด 5 ซม. การใช้สูตรที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้เรามี:

v = 5³

v = 5 x 5 x 5

v = 125 cm³

บทสรุป

การคำนวณปริมาณเป็นสิ่งจำเป็นในหลาย ๆ ด้านเช่นคณิตศาสตร์ฟิสิกส์วิศวกรรมและอื่น ๆ การรู้สูตรที่เหมาะสมสำหรับแต่ละรูปแบบเรขาคณิตมีความสำคัญต่อการคำนวณอย่างถูกต้อง เราหวังว่าบทความนี้จะมีประโยชน์สำหรับคุณที่จะเข้าใจวิธีการคำนวณปริมาณของวัตถุต่าง ๆ

Scroll to Top