เพดานปากคืออะไร

Paládioคืออะไร

แพลเลเดียมเป็นองค์ประกอบทางเคมีที่อยู่ในกลุ่มโลหะทรานซิชันและตั้งอยู่ในช่วงที่ 5 ของตารางธาตุ ตัวย่อของมันคือ PD และหมายเลขอะตอมคือ 46.

คุณสมบัติของแผ่น

แพลเลเดียมเป็นโลหะสีขาวอ่อนและเหนียว มีความต้านทานการกัดกร่อนสูงและเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ยอดเยี่ยม นอกจากนี้แพลเลเดียมเป็นหนึ่งในโลหะที่หายากที่สุดในโลกพบในปริมาณน้อยมาก

แอปพลิเคชันแพลเลเดียม

แพลเลเดียมมีหลายแอปพลิเคชันเนื่องจากคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี แอปพลิเคชั่นหลักบางส่วน ได้แก่ :

  1. อุตสาหกรรมยานยนต์: แพลเลเดียมใช้ในการผลิตตัวเร่งปฏิกิริยายานยนต์ซึ่งช่วยลดการปล่อยมลพิษโดยยานพาหนะ
  2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์: เนื่องจากการนำไฟฟ้าสูงแพลเลเดียมจึงถูกนำมาใช้ในการผลิตส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์เช่นตัวเก็บประจุและตัวเชื่อมต่อ;
  3. เครื่องประดับ: แพลเลเดียมใช้ในการผลิตเครื่องประดับเป็นทางเลือกสำหรับทองคำขาว
  4. ทันตกรรม: แพลเลเดียมใช้ในการผลิตอวัยวะเทียมเนื่องจากความเข้ากันได้ทางชีวภาพของพวกเขา
  5. อุตสาหกรรมเคมี: แพลเลเดียมใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในปฏิกิริยาทางเคมีต่าง ๆ

ความอยากรู้เกี่ยวกับ Paladium

ความอยากรู้เกี่ยวกับแพลเลเดียมบางอย่างรวมถึง:

  • แพลเลเดียมถูกค้นพบในปี 1803 โดยนักเคมีชาวอังกฤษ William Hyde Wollaston;
  • เป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่หายากที่สุดในโลกพบในปริมาณน้อยมาก
  • แพลเลเดียมใช้ในโลหะผสมโลหะเช่น Palladium-Prata League ซึ่งมีคุณสมบัติต้านจุลชีพ;
  • มันเป็นโลหะมีค่าและราคาของมันคล้ายกับทองคำ;
  • แพลเลเดียมถือเป็นโลหะเชิงกลยุทธ์เนื่องจากมีความสำคัญในหลายอุตสาหกรรม

บทสรุป

แพลเลเดียมเป็นองค์ประกอบทางเคมีที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เนื่องจากคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี มันถูกใช้ในการผลิตตัวเร่งปฏิกิริยายานยนต์ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์เครื่องประดับเครื่องประดับทันตกรรมและอื่น ๆ นอกจากนี้แพลเลเดียมเป็นโลหะที่หายากและมีค่าซึ่งพบในปริมาณน้อยมาก การค้นพบและแอพพลิเคชั่นมีส่วนทำให้ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Scroll to Top