เพศคืออะไร

ประเภทคืออะไร

เพศเป็นแนวคิดที่หมายถึงลักษณะทางสังคมวัฒนธรรมและจิตวิทยาที่กำหนดสิ่งที่ถือว่าเป็นผู้ชายและผู้หญิงในสังคมเฉพาะ มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะเน้นว่าเพศไม่ได้ จำกัด อยู่ที่การมีเพศสัมพันธ์ทางชีวภาพ แต่เป็นสิ่งก่อสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมที่คุณลักษณะบทบาทพฤติกรรมและความคาดหวังที่แตกต่างกันสำหรับผู้ชายและผู้หญิง

ลักษณะของประเภท

เพศเป็นสิ่งก่อสร้างทางสังคมที่แตกต่างกันไปตามบริบททางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและภูมิศาสตร์ ลักษณะบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเพศคือ:

  • บทบาททางเพศ: เป็นพฤติกรรมกิจกรรมและฟังก์ชั่นที่เกิดจากสังคมและผู้หญิง ตัวอย่างเช่นความคิดที่ว่าผู้หญิงควรดูแลบ้านและลูก ๆ ของพวกเขาในขณะที่ผู้ชายควรทำงานออกจากบ้าน
  • อัตลักษณ์ทางเพศ: เป็นวิธีที่บุคคลระบุตัวเองเกี่ยวกับเพศของเขา สามารถเป็นเพศชาย, ผู้หญิง, ไม่ใช่ไบนารี, ในหมู่คนอื่น ๆ
  • การแสดงออกทางเพศ: หมายถึงวิธีที่บุคคลนำเสนอและประพฤติตามบรรทัดฐานทางเพศที่จัดตั้งขึ้นโดยสังคม ตัวอย่างเช่นการใช้เสื้อผ้าแต่งหน้าและอุปกรณ์เสริมที่ถือว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
  • แบบแผนทางเพศ: เป็นภาพรวมที่เรียบง่ายและมีอคติเกี่ยวกับลักษณะและพฤติกรรมของชายและหญิง ตัวอย่างเช่นความคิดที่ว่าผู้หญิงมีความอ่อนไหวและมีอารมณ์มากขึ้นในขณะที่ผู้ชายมีเหตุผลและก้าวร้าวมากขึ้น

ความสำคัญของการอภิปรายเรื่องเพศ

การอภิปรายเรื่องเพศมีความสำคัญต่อการตั้งคำถามและแยกแยะบรรทัดฐานทางเพศและแบบแผนที่ จำกัด และเป็นอันตรายต่อผู้คน การทำความเข้าใจว่าเพศเป็นสิ่งก่อสร้างทางสังคมเป็นไปได้ที่จะต่อสู้เพื่อสังคมที่มีความคุ้มทุนมากขึ้นซึ่งผู้ชายและผู้หญิงมีโอกาสเดียวกันและมีอิสระที่จะแสดงอัตลักษณ์ทางเพศของพวกเขาอย่างแท้จริง


คำจำกัดความ


เพศ แนวคิดที่หมายถึงลักษณะทางสังคมวัฒนธรรมและจิตวิทยาที่กำหนดสิ่งที่ถือว่าเป็นผู้ชายและผู้หญิงในสังคมเฉพาะ
บทบาททางเพศ พฤติกรรมกิจกรรมและฟังก์ชั่นที่เกิดจากสังคมและผู้หญิง
ตัวตนทางเพศ เป็นวิธีที่บุคคลระบุตัวเองเกี่ยวกับเพศของเขา
นิพจน์เพศ วิธีที่บุคคลนำเสนอและประพฤติตามบรรทัดฐานทางเพศที่จัดตั้งขึ้นโดยสังคม
แบบแผนทางเพศ การสรุปทั่วไปและมีอคติเกี่ยวกับลักษณะและพฤติกรรมของชายและหญิง

เป็นสิ่งสำคัญในการส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศและต่อสู้กับการเลือกปฏิบัติและความรุนแรงทุกรูปแบบตามเพศ โครงสร้างของแบบแผนทางเพศและการประเมินความหลากหลายเป็นขั้นตอนสำคัญสำหรับการสร้างสังคมที่ยุติธรรมและครอบคลุมมากขึ้นสำหรับทุกคน

อ้างอิง

  1. https://www.unfpa.org.br/temas/genero
  2. https://www.unwomen.org/en/what-we-do/gender-equality
  3. https://www.who.int/topics/gender/en/
Scroll to Top