เลวีอาธาน

Leviathan: งานโดย Thomas Hobbes

เลวีอาธานเป็นหนึ่งในผลงานที่สำคัญที่สุดของปรัชญาการเมืองที่เขียนโดย Thomas Hobbes นักปรัชญาชาวอังกฤษในศตวรรษที่สิบเจ็ด ในบล็อกนี้เราจะสำรวจแนวคิดหลักที่กล่าวถึงในงานนี้และความเกี่ยวข้องจนถึงทุกวันนี้

บริบททางประวัติศาสตร์

เพื่อทำความเข้าใจความหมายของเลวีอาธานเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องรู้บริบททางประวัติศาสตร์ที่ฮอบส์แทรก ศตวรรษที่สิบเจ็ดถูกทำเครื่องหมายด้วยความขัดแย้งทางการเมืองและศาสนาเช่นสงครามกลางเมืองอังกฤษและการปฏิรูปโปรเตสแตนต์ เหตุการณ์เหล่านี้มีอิทธิพลโดยตรงต่อแนวคิดของฮอบส์เกี่ยวกับรัฐและสังคม

ธรรมชาติของมนุษย์และสัญญาทางสังคม

ในเลวีอาธานฮอบส์เริ่มต้นจากมุมมองในแง่ร้ายของธรรมชาติของมนุษย์ สำหรับเขามนุษย์ถูกย้ายไปด้วยความปรารถนาที่จะมีอำนาจและการแสวงหาการอนุรักษ์ตนเอง มุมมองนี้นำไปสู่ฮอบส์เพื่อปกป้องความจำเป็นในการทำสัญญาทางสังคมซึ่งบุคคลที่สละราชสมบัติส่วนหนึ่งของอิสรภาพของพวกเขาเพื่อแลกกับความปลอดภัยและระเบียบทางสังคม

รัฐอธิปไตย

ตามที่ฮอบส์สัญญาทางสังคมส่งผลให้เกิดการสร้างรัฐอธิปไตยซึ่งเป็นตัวแทนของเลวีอาธาน รัฐนี้มีอำนาจอย่างแน่นอนและรับผิดชอบในการรับรองความสงบและความปลอดภัยของประชาชน เลวีอาธานเป็นตัวเลขสัญลักษณ์ที่แสดงถึงอำนาจส่วนกลางและอำนาจเผด็จการของรัฐ

ความเกี่ยวข้องปัจจุบัน

ความคิดของฮอบส์ในเลวีอาธานยังคงมีการหารือและศึกษาจนถึงทุกวันนี้ งานดังกล่าวทำให้เกิดปัญหาพื้นฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ความชอบธรรมของอำนาจทางการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและบุคคล นอกจากนี้แนวคิดของสัญญาทางสังคมมีอิทธิพลต่อนักปรัชญาการเมืองและนักทฤษฎีอื่น ๆ ตลอดประวัติศาสตร์

บทสรุป

เลวีอาธานเป็นงานพื้นฐานที่จะเข้าใจปรัชญาการเมืองและทฤษฎีเกี่ยวกับรัฐ ความคิดของฮอบส์ยังคงมีการถกเถียงและวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงความสำคัญและความเกี่ยวข้องของงานนี้จนถึงทุกวันนี้

Scroll to Top