แผนที่อะไร

แผนที่คืออะไร

แผนที่เป็นตัวแทนกราฟิกของภูมิภาคประเทศเมืองหรือที่อื่น ๆ มันถูกใช้เพื่อแสดงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของจุดต่าง ๆ เช่นถนนถนนแม่น้ำภูเขาและองค์ประกอบอื่น ๆ

ประเภทของแผนที่

มีแผนที่หลายประเภทแต่ละแบบมีวัตถุประสงค์เฉพาะ บางประเภทหลักคือ:

แผนที่การเมือง

แสดงให้เห็นถึงการแบ่งแยกทางการเมืองของประเทศเช่นรัฐจังหวัดเทศบาลและอื่น ๆ

แผนที่กายภาพ

แสดงถึงลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคเช่นการบรรเทาทุกข์แม่น้ำทะเลสาบภูเขาและอื่น ๆ

แผนที่ใจความ

มันถูกใช้เพื่อเป็นตัวแทนของข้อมูลเฉพาะเช่นความหนาแน่นของประชากรสภาพภูมิอากาศพืชพรรณและอื่น ๆ

วิธีอ่านแผนที่

ในการอ่านแผนที่อย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเข้าใจองค์ประกอบที่ประกอบไปด้วย องค์ประกอบหลักบางอย่างคือ:

  • ชื่อเรื่อง: ระบุหัวข้อของแผนที่;
  • คำบรรยายภาพ: อธิบายความหมายของสัญลักษณ์ที่ใช้;
  • มาตราส่วน: แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางบนแผนที่และความเป็นจริง;
  • พิกัดทางภูมิศาสตร์: ระบุตำแหน่งที่แน่นอนของจุด;
  • ความเห็นอกเห็นใจ: ระบุจุดสำคัญ (เหนือ, ใต้, ตะวันออกและตะวันตก).

ความสำคัญของแผนที่

แผนที่เป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการทำความเข้าใจและการแสวงประโยชน์จากโลกรอบตัวเรา พวกเขาช่วยให้เราเข้าใจที่ตั้งของสถานที่ต่าง ๆ เส้นทางวางแผนการศึกษาภูมิศาสตร์ท่ามกลางแอปพลิเคชันอื่น ๆ

Curiosities บนแผนที่

สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับแผนที่คือ:

  1. แผนที่ที่รู้จักกันมากที่สุดคือแผนที่ตูรินซึ่งมีอายุตั้งแต่ประมาณ 1,150 ปีก่อนคริสตกาล
  2. แผนที่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือ Mercator World Map ซึ่งมีพื้นที่ 6,500 ตารางเมตร;
  3. แผนที่ที่เล็กที่สุดในโลกคือแผนที่ของเมืองโซซีประเทศรัสเซียซึ่งมีขนาดเพียง 1.5 x 1.5 มม.;
  4. Google Maps เป็นหนึ่งในบริการแผนที่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบันทำให้สามารถดูแผนที่ได้ทั่วโลก

บทสรุป

แผนที่เป็นเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการทำความเข้าใจและการแสวงประโยชน์จากโลก พวกเขาช่วยให้เราเข้าใจที่ตั้งของสถานที่ต่าง ๆ เส้นทางวางแผนและการศึกษาภูมิศาสตร์ นอกจากนี้พวกเขายังเป็นแหล่งของความอยากรู้อยากเห็นและข้อมูลที่น่าสนใจ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องรู้วิธีตีความและใช้แผนที่อย่างถูกต้อง

Scroll to Top