แอฟริกาเป็นอย่างไรเมื่อชาวยุโรปมาถึง

เช่นเดียวกับแอฟริกาเมื่อชาวยุโรปมาถึง

การมาถึงของชาวยุโรปไปแอฟริกามีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อทวีปและประชากรพื้นเมืองของพวกเขา ก่อนการมาถึงของชาวยุโรปแอฟริกาเป็นทวีปที่หลากหลายด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานวัฒนธรรมและอารยธรรมขั้นสูง

อารยธรรมแอฟริกายุคก่อนอาณานิคม

แอฟริกาเป็นที่ตั้งของอารยธรรมโบราณและขั้นสูงหลายแห่งเช่นจักรวรรดิมาลีจักรวรรดิ Axum อาณาจักร Kush และจักรวรรดิ Songhai อารยธรรมเหล่านี้มีระบบทางการเมืองเศรษฐกิจที่เจริญรุ่งเรืองความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและประเพณีทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย

ผลกระทบของการล่าอาณานิคมในยุโรป

การล่าอาณานิคมของยุโรปมีผลกระทบร้ายแรงต่อแอฟริกา ชาวยุโรปค้นหาทรัพยากรธรรมชาติแรงงานราคาถูกและอำนาจทางการเมืองซึ่งส่งผลให้เกิดการแสวงประโยชน์และเป็นทาสของชาวแอฟริกัน แอฟริกาถูกแบ่งระหว่างอำนาจอาณานิคมของยุโรปผ่านการประชุมเบอร์ลินในปี 2427-2428

การสำรวจและเป็นทาส

ชาวยุโรปสำรวจทรัพยากรธรรมชาติของแอฟริกาเช่นทองคำเพชรและงาช้างซึ่งนำไปสู่การทำลายสิ่งแวดล้อมและการแสวงหาผลประโยชน์ นอกจากนี้ชาวแอฟริกันหลายล้านคนถูกจับและกดขี่ถูกส่งไปยังอเมริกาเป็นแรงงานบังคับ

ความต้านทานและการต่อสู้เพื่อความเป็นอิสระ

แม้จะมีการล่าอาณานิคมชาวแอฟริกันหลายคนต่อต้านและต่อสู้เพื่ออิสรภาพ ขบวนการต่อต้านการต่อต้านเช่นการจลาจลของซูลูในแอฟริกาใต้และการประท้วงชั่วร้ายในเคนยาพยายามที่จะท้าทายการปกครองของยุโรปและฟื้นฟูอำนาจอธิปไตยของแอฟริกา

  1. decolonization และการฝึกอบรมของประเทศ
  2. หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองขบวนการอิสรภาพได้รับความแข็งแกร่งและหลายประเทศในแอฟริกาได้รับความเป็นอิสระในปี 1950 และ 1960 อย่างไรก็ตามการปลดปล่อยอาณานิคมก็นำความท้าทายเช่นความขัดแย้งทางชาติพันธุ์และการเมือง >

ผลกระทบที่ยั่งยืน

ผลกระทบของการล่าอาณานิคมของยุโรปที่มีต่อแอฟริกายังคงรู้สึกจนถึงทุกวันนี้ พรมแดนโดยพลการที่จัดตั้งขึ้นโดยอาณานิคมแบ่งกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าส่งผลให้เกิดความขัดแย้งและความตึงเครียดทางชาติพันธุ์ นอกจากนี้การแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการพึ่งพาต่างประเทศยังคงส่งผลกระทบต่อการพัฒนาและความมั่นคงของทวีป

เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องรับรู้และให้ความสำคัญกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของแอฟริการวมถึงการทำงานเพื่อเอาชนะความท้าทายมรดกโดยการล่าอาณานิคมและส่งเสริมความเท่าเทียมและการพัฒนาที่ยั่งยืนในแอฟริกา

การอ้างอิง:

  1. สารานุกรมอังกฤษ-แอฟริกา: ก่อนประวัติศาสตร์และการเพิ่มขึ้นของรัฐ
  2. history.com – ประวัติศาสตร์แอฟริกา
  3. bbc bitesize – การช่วงชิงสำหรับแอฟริกา