โรงเรียนในอดีตเป็นอย่างไรบ้าง

โรงเรียนในสมัยก่อนเป็นอย่างไร

ในอดีตโรงเรียนมีรูปแบบที่แตกต่างจากสิ่งที่เรารู้ในวันนี้ เห็นการศึกษาแตกต่างกันและโครงสร้างโรงเรียนสะท้อนวิสัยทัศน์นี้ ในบทความนี้เราจะสำรวจว่าโรงเรียนเป็นอย่างไรและพวกเขาพัฒนาอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป

การศึกษาก่อนโรงเรียน

แม้กระทั่งก่อนการดำรงอยู่ของโรงเรียนการศึกษาได้รับการถ่ายทอดอย่างไม่เป็นทางการโดยเฉพาะในครอบครัว เด็กเรียนรู้จากพ่อแม่และสมาชิกเก่าของชุมชนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวัน

อย่างไรก็ตามด้วยการพัฒนาสังคมและการเกิดขึ้นของการเขียนมีความจำเป็นสำหรับพื้นที่เฉพาะสำหรับการถ่ายทอดความรู้ ดังนั้นโรงเรียนแห่งแรกจึงเริ่มเกิดขึ้น

โรงเรียนในสมัยโบราณ

ในสมัยโบราณโรงเรียนถูกแวะเวียนโดยชนชั้นสูงที่ได้รับการยกเว้นเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่นในกรีซโบราณมีเพียงเด็กของครอบครัวผู้สูงศักดิ์เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงการศึกษาอย่างเป็นทางการได้ โรงเรียนถูกเรียกว่า “โรงยิม” และหลักสูตรรวมวิชาต่าง ๆ เช่นคณิตศาสตร์ปรัชญาดนตรีและกีฬา

ในกรุงโรมโรงเรียนถูกเรียกว่า “Ludus” และเด็ก ๆ ก็แวะเวียนมาจากครอบครัวที่ร่ำรวย จุดสนใจของการศึกษาโรมันคือการก่อตัวทางศีลธรรมและพลเมืองของนักเรียน

โรงเรียนในยุคกลาง

ในยุคกลางการศึกษาเป็นศาสนาส่วนใหญ่ โรงเรียนเชื่อมโยงกับคริสตจักรและอารามและการสอนมุ่งเน้นไปที่การก่อตัวของบวชและพระสงฆ์ หลักสูตรรวมถึงการศึกษาเทววิทยาละตินและดนตรี

โรงเรียนยุคกลางมักจะมีขนาดเล็กและนักเรียนเรียนในห้องเรียนธรรมดาโดยไม่มีการแบ่งแยกตามเกรดหรือชั้นเรียน ครูเป็นนักบวชหรือพระสงฆ์รับผิดชอบในการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน

โรงเรียนในยุคปัจจุบัน

ในช่วงเวลาของยุคสมัยใหม่การศึกษาเริ่มขยายเกินกว่าสถาบันทางศาสนา โรงเรียนของรัฐที่ได้รับเงินทุนครั้งแรกเกิดขึ้นที่พยายามเสนอการศึกษาให้กับประชาชนทุกคน

ด้วยความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมโรงเรียนเริ่มมีบทบาทสำคัญในการก่อตัวของแรงงานที่มีคุณสมบัติ หลักสูตรมีการขยายและรวมถึงสาขาวิชาเช่นวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์และภาษาต่างประเทศ

โรงเรียนร่วมสมัย

ปัจจุบันโรงเรียนได้รับการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายเพื่อปรับให้เข้ากับความต้องการของสังคมสมัยใหม่ เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในกระบวนการสอนและการเรียนรู้โดยใช้ทรัพยากรเช่นคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและอินเทอร์เน็ต

นอกจากนี้โรงเรียนร่วมสมัยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของนักเรียนกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการทำงานเป็นทีม หลักสูตรยังขยายออกไปเพื่อครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ เช่นการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมการศึกษาทางการเงินและการศึกษาด้านสุขภาพ

ในระยะสั้นโรงเรียนก่อนหน้านี้ค่อนข้างแตกต่างจากโรงเรียนในปัจจุบัน การศึกษาถูก จำกัด ให้เป็นชนชั้นสูงโดยมุ่งเน้นไปที่แง่มุมที่เฉพาะเจาะจงเช่นการก่อตัวทางศาสนาหรือทักษะการปฏิบัติ ตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมาโรงเรียนมีการพัฒนาเพื่อให้ครอบคลุมและครอบคลุมมากขึ้นเพื่อเสนอการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับประชาชนทุกคน

Scroll to Top