โหราศาสตร์อะไร

โหราศาสตร์คืออะไร

โหราศาสตร์เป็นระบบความรู้ที่ศึกษาอิทธิพลของดวงดาวและดาวเคราะห์ที่มีต่อชีวิตและชะตากรรมของผู้คน การเคลื่อนไหวและตำแหน่งของร่างกายท้องฟ้าเชื่อว่ามีอิทธิพลต่อลักษณะบุคลิกภาพเหตุการณ์และแนวโน้มในชีวิตของแต่ละคน

โหราศาสตร์ทำงานอย่างไร?

โหราศาสตร์ขึ้นอยู่กับแผนภูมิดาวซึ่งคำนวณจากช่วงเวลาที่แน่นอนของการเกิดของบุคคล แผนที่นี้แสดงตำแหน่งของดาวเคราะห์และร่างกายท้องฟ้าอื่น ๆ ในขณะที่เกิดและใช้เพื่อตีความอิทธิพลทางโหราศาสตร์ที่มีต่อชีวิตของแต่ละบุคคล

องค์ประกอบหลักของโหราศาสตร์

โหราศาสตร์ใช้องค์ประกอบต่าง ๆ ในการตีความของพวกเขาเช่น:

  • สัญญาณราศี: มี 12 สัญญาณที่แสดงถึงลักษณะบุคลิกภาพที่แตกต่างกันและแนวโน้มในชีวิต
  • ดาวเคราะห์: ดาวเคราะห์แต่ละดวงมีอิทธิพลเฉพาะในด้านชีวิตที่แตกต่างกันเช่นความรักการทำงานและสุขภาพ
  • บ้านโหราศาสตร์: มี 12 ด้านของชีวิตที่เป็นตัวแทนของแง่มุมต่าง ๆ เช่นครอบครัวอาชีพและความสัมพันธ์
  • แง่มุม: เป็นความสัมพันธ์เชิงมุมระหว่างดาวเคราะห์ซึ่งบ่งบอกถึงพลังงานและอิทธิพลที่แตกต่างกัน

โหราศาสตร์และดวงชะตา

ดวงชะตาเป็นหนึ่งในแอพพลิเคชั่นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของโหราศาสตร์ มันขึ้นอยู่กับสัญญาณแสงอาทิตย์ซึ่งกำหนดโดยตำแหน่งของดวงอาทิตย์ในเวลาที่เกิด ดวงชะตาให้การคาดการณ์และแนวทางสำหรับแต่ละสัญญาณในพื้นที่ต่าง ๆ ของชีวิตเช่นความรักการทำงานและสุขภาพ

โหราศาสตร์และวิทยาศาสตร์

โหราศาสตร์ไม่ถือว่าเป็นวิทยาศาสตร์โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์แบบดั้งเดิม การขาดหลักฐานเชิงประจักษ์และความยากลำบากในการทดสอบการทำนายเป็นเหตุผลบางประการที่ทำให้โหราศาสตร์ไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นวิทยาศาสตร์ อย่างไรก็ตามหลายคนพบความหมายและคำแนะนำในโหราศาสตร์แม้ว่าจะไม่ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ก็ตาม

บทสรุป

โหราศาสตร์เป็นระบบความรู้ที่ศึกษาอิทธิพลของดวงดาวและดาวเคราะห์ที่มีต่อชีวิตและชะตากรรมของผู้คน แม้ว่าจะไม่ถือว่าเป็นวิทยาศาสตร์ แต่หลายคนพบความหมายและคำแนะนำในโหราศาสตร์ หากคุณมีความสนใจในเรื่องนี้มันคุ้มค่าที่จะสำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาณของจักรราศีดาวเคราะห์และบ้านโหราศาสตร์เพื่อให้เข้าใจอิทธิพลทางโหราศาสตร์ในชีวิตของคุณได้ดีขึ้น

Scroll to Top