ใช้ตุลาการ

ตุลาการ: ความสำคัญและการอ้างเหตุผล

บทนำ

ตุลาการเป็นหนึ่งในสามอำนาจพื้นฐานของรัฐควบคู่ไปกับผู้บริหารและอำนาจทางกฎหมาย หน้าที่ของมันมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับสังคมเนื่องจากมีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างความมั่นใจในการประยุกต์ใช้ความยุติธรรมและการแก้ไขความขัดแย้งในลักษณะที่เป็นกลางและเป็นธรรม

การอ้างเหตุผลของตุลาการ

ตุลาการมีการอ้างเหตุผลหลายประการซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แน่ใจว่าการตระหนักถึงสิทธิและการบำรุงรักษาระเบียบทางสังคม ในบรรดาฟังก์ชั่นหลักคือ:

  1. ผู้พิพากษาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบุคคลและนิติบุคคล;
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับกฎหมายและรัฐธรรมนูญ;
  3. ปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมือง
  4. ส่งเสริมความยุติธรรมและความเท่าเทียมกันก่อนกฎหมาย;
  5. แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับพลเรือนอาชญากรกฎหมายแรงงานและอื่น ๆ ;
  6. ผู้พิพากษาอุทธรณ์และตรวจสอบการตัดสินใจของกรณีที่ต่ำกว่า;
  7. ตรวจสอบความมั่นใจทางกฎหมายและความมั่นคงทางสังคม

โครงสร้างของตุลาการ

ตุลาการประกอบด้วยร่างกายและสถาบันต่าง ๆ ซึ่งทำหน้าที่ในกรณีและทรงกลมที่แตกต่างกัน โครงสร้างพื้นฐานของตุลาการแบ่งออกเป็น:

อินสแตนซ์
อวัยวะ
อินสแตนซ์ที่ 1 ศาลและศาลพิเศษ
อินสแตนซ์ 2nd ศาลยุติธรรม
อินสแตนซ์ที่ 3 ศาลยุติธรรมชั้นสูง (STJ)
อินสแตนซ์ที่ 4 ศาลฎีกาของรัฐบาลกลาง (STF)

ความสำคัญของความเป็นอิสระของตุลาการ

เพื่อให้ตุลาการมีความเป็นกลางและยุติธรรมในการใช้การอ้างเหตุผลเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเป็นอิสระจากอำนาจอื่น ๆ ความเป็นอิสระนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้พิพากษาและผู้พิพากษาสามารถตัดสินใจได้ตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญโดยไม่ได้รับอิทธิพลทางการเมืองหรือเศรษฐกิจ

บทสรุป

ตุลาการมีบทบาทพื้นฐานในสังคมทำให้มั่นใจว่าการประยุกต์ใช้ความยุติธรรมและการแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างเป็นกลาง โครงสร้างและการอ้างเหตุผลเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการบำรุงรักษาระเบียบทางสังคมและการคุ้มครองสิทธิของพลเมือง ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องมีคุณค่าและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับตุลาการเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม

Scroll to Top