ANCAP หมายถึงอะไร

ANCAP หมายถึงอะไร

ANCAP เป็นตัวย่อสำหรับอนาธิปไตยทุนนิยมซึ่งเป็นปัจจุบันทางการเมืองและเศรษฐกิจที่ปกป้องการขาดอิสรภาพของรัฐและเสรีภาพส่วนบุคคลทั้งหมดในขอบเขตทางเศรษฐกิจ ในระบบนี้การค้าและความสัมพันธ์ที่เป็นเจ้าของทั้งหมดเป็นไปตามความสมัครใจและขึ้นอยู่กับตลาดเสรี

ANCAP ทำงานอย่างไร

ที่ ANCAP ไม่มีการแทรกแซงของรัฐในระบบเศรษฐกิจนั่นคือไม่มีภาษีกฎระเบียบหรือกฎหมายที่ จำกัด การริเริ่มฟรี ทรัพย์สินส่วนตัวถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบุคคลมีอิสระในการเจรจาต่อรองผลิตและบริโภค

วิธีการทำและฝึกฝน ANCAP?

ในการฝึก ANCAP จำเป็นต้องใช้ท่าทางการป้องกันของเสรีภาพส่วนบุคคลและตลาดเสรี สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการศึกษาและทำความเข้าใจหลักการของลัทธิอนาธิปไตย-ทุนนิยมการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและการอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องและหาวิธีที่จะใช้หลักการเหล่านี้ในชีวิตประจำวันของคุณ

จะหาข้อมูลเกี่ยวกับ ANCAP ได้ที่ไหน

มีหนังสือบทความวิดีโอและฟอรัมหลายเล่มบนอินเทอร์เน็ตที่กล่าวถึงธีมของ ANCAP นักเขียนและนักคิดที่รู้จักกันบางคนในพื้นที่นี้ ได้แก่ Murray Rothbard, Hans-Hermann Hoppe และ David Friedman นอกจากนี้ยังเป็นไปได้ที่จะค้นหากลุ่มและชุมชนออนไลน์จากผู้ที่สนใจในการรักษาความเป็นธรรมและ

ความหมายของ ANCAP คืออะไร

ความหมายของ ANCAP นั้นเกี่ยวข้องกับการป้องกันเสรีภาพส่วนบุคคลทรัพย์สินส่วนตัวและตลาดเสรี มันเป็นอุดมการณ์ที่พยายามกำจัดรัฐและการส่งเสริมการจัดการตนเองและความร่วมมือโดยสมัครใจในหมู่บุคคล

การมองเห็นและคำอธิบายตามพระคัมภีร์บน ANCAP

พระคัมภีร์ไม่ได้พูดถึง ANCAP โดยตรงเนื่องจากเป็นแนวคิดทางการเมืองและเศรษฐกิจในภายหลัง อย่างไรก็ตามหลักการบางอย่างในพระคัมภีร์เช่นการเคารพทรัพย์สินส่วนตัวและการประเมินค่าของเสรีภาพส่วนบุคคลอาจเกี่ยวข้องกับอุดมคติอนาธิปไตย

วิสัยทัศน์และคำอธิบายตามลัทธิวิญญาณเกี่ยวกับ ANCAP

จิตวิญญาณไม่ได้มีมุมมองที่เฉพาะเจาะจงของ ANCAP เนื่องจากเป็นหลักคำสอนที่มุ่งเน้นประเด็นทางจิตวิญญาณและศีลธรรมมากขึ้น อย่างไรก็ตามหลักการบางอย่างของลัทธิผีสางเช่นการชื่นชมเจตจำนงเสรีและความรับผิดชอบส่วนบุคคลอาจสอดคล้องกับอุดมคติอนาธิปไตย-ทุนนิยม

การมองเห็นและคำอธิบายตามทาโรต์ตัวเลขดวงชะตาและสัญญาณเกี่ยวกับ ANCAP

Tarot, Numerology, Moroscope และสัญญาณไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับ ANCAP เนื่องจากเป็นระบบของความเชื่อและการปฏิบัติที่มุ่งเน้นด้านจิตวิญญาณและส่วนบุคคลมากขึ้น ดังนั้นจึงไม่มีมุมมองเฉพาะของการปฏิบัติเหล่านี้ที่เกี่ยวข้องกับ anarcho-capitalism

การมองเห็นและคำอธิบายตามCandombléและ Umbanda บน ANCAP

Candombléและ Umbanda เป็นศาสนาแอฟริกา-บราซิลที่มีความเชื่อและการปฏิบัติของตนเอง ไม่มีมุมมองเฉพาะเกี่ยวกับศาสนาเหล่านี้เกี่ยวกับ ANCAP เนื่องจากเป็นระบบความเชื่อที่มุ่งเน้นประเด็นทางจิตวิญญาณและวัฒนธรรมมากขึ้น

วิสัยทัศน์และคำอธิบายตามจิตวิญญาณเกี่ยวกับ ANCAP

จิตวิญญาณเป็นแนวคิดที่กว้างและครอบคลุมซึ่งครอบคลุมความเชื่อและการปฏิบัติต่าง ๆ ไม่มีมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์ของจิตวิญญาณที่เกี่ยวข้องกับ ANCAP เพราะแต่ละคนสามารถตีความและเข้าใจธีมของตัวเองได้

ข้อสรุปสุดท้าย

ANCAP เป็นปัจจุบันทางการเมืองและเศรษฐกิจที่ปกป้องการขาดอิสรภาพของรัฐและเสรีภาพส่วนบุคคลทั้งหมดในขอบเขตทางเศรษฐกิจ มันเป็นอุดมการณ์ที่พยายามกำจัดภาษีกฎระเบียบและกฎหมายที่ จำกัด การริเริ่มฟรี ในการฝึกฝน ANCAP มีความจำเป็นที่จะต้องศึกษาและเข้าใจหลักการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและหาวิธีที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน แม้ว่าจะไม่มีมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์ของ ANCAP ในพื้นที่ต่าง ๆ เช่นศาสนาและจิตวิญญาณ แต่ก็เป็นไปได้ที่จะเชื่อมโยงหลักการบางอย่างของพื้นที่เหล่านี้กับอุดมคติอนาธิปไตย

Scroll to Top