Armageddon คืออะไร

Armageddon คืออะไร

อาร์มาเก็ดดอนเป็นคำที่มีต้นกำเนิดในพระคัมภีร์และมักจะเกี่ยวข้องกับการสิ้นสุดของโลกหรือด้วยการต่อสู้ครั้งสุดท้ายที่ยิ่งใหญ่ระหว่างความดีและความชั่ว คำนี้ถูกกล่าวถึงในหนังสือวิวรณ์ในพันธสัญญาใหม่และเป็นเป้าหมายของการตีความและการเก็งกำไรในช่วงหลายศตวรรษ

ต้นกำเนิดและความหมาย

คำว่า Armageddon มาจากคำภาษาฮีบรู “Har Megiddo” ซึ่งหมายถึง “Middle Mountain” Megido เป็นเมืองโบราณที่ตั้งอยู่ในดินแดนปัจจุบันของอิสราเอลซึ่งเป็นฉากของการต่อสู้ที่หลากหลายตลอดประวัติศาสตร์

ในหนังสือวิวรณ์อาร์มาเก็ดดอนถูกกล่าวถึงว่าเป็นสถานที่ที่การต่อสู้ครั้งสุดท้ายจะเกิดขึ้นระหว่างกองกำลังแห่งความดีและความชั่ว มันถูกอธิบายว่าเป็นเหตุการณ์หายนะที่จะส่งผลให้เกิดการทำลายล้างของโลกอย่างที่เรารู้

การตีความและการเก็งกำไร

การตีความความหมายของอาร์มาเก็ดดอนแตกต่างกันไปตามกระแสทางศาสนาและปรัชญาที่แตกต่างกัน บางคนเชื่อว่าเป็นการต่อสู้ที่แท้จริงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในขณะที่คนอื่นเห็นว่าคำว่าเป็นคำอุปมาสำหรับความขัดแย้งที่ยิ่งใหญ่และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

นอกจากนี้ตลอดประวัติศาสตร์ทฤษฎีและการเก็งกำไรต่าง ๆ ได้เกิดขึ้นรอบ ๆ อาร์มาเก็ดดอน บางคนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ภัยธรรมชาติสงครามนิวเคลียร์การรุกรานของมนุษย์ต่างดาวและเหตุการณ์จักรวาล

Armageddon ในวัฒนธรรมสมัยนิยม

แนวคิดของอาร์มาเก็ดดอนได้รับการสำรวจในผลงานนิยายต่างๆเช่นภาพยนตร์หนังสือและเกม มันมักจะแสดงให้เห็นว่าเป็นเหตุการณ์สันทรายที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่น่าทึ่งและน่าตื่นเต้น

ตัวอย่างที่มีชื่อเสียงคือภาพยนตร์เรื่อง “Armageddon” ของปี 1998 กำกับโดย Michael Bay ผู้ซึ่งแสดงให้เห็นถึงทีมฝึกซ้อมน้ำมันที่ถูกส่งไปยังพื้นที่เพื่อทำลายดาวเคราะห์น้อยที่ขู่ว่าจะชนกับโลก

บทสรุป

อาร์มาเก็ดดอนเป็นคำที่มีต้นกำเนิดในพระคัมภีร์และเกี่ยวข้องกับการสิ้นสุดของโลกหรือด้วยการต่อสู้ครั้งสุดท้ายที่ยิ่งใหญ่ การตีความของมันแตกต่างกันไปตามกระแสทางศาสนาและปรัชญาที่แตกต่างกันและเป็นเรื่องของการเก็งกำไรในช่วงหลายศตวรรษ ในวัฒนธรรมสมัยนิยมแนวคิดของอาร์มาเก็ดดอนมักถูกสำรวจในผลงานของนิยาย

Scroll to Top