Centrãoในการเมืองหมายถึงอะไร

Centrãoในการเมืองหมายถึงอะไร

คำว่า “centrão” ใช้เพื่ออ้างถึงกลุ่มการเมืองที่วางตำแหน่งตัวเองเป็นศูนย์กลางของสเปกตรัมอุดมการณ์ การแสดงออกนี้มักใช้ในบริบททางการเมืองของบราซิล แต่ยังสามารถพบได้ในประเทศอื่น ๆ

ความหมาย

Centrãoโดดเด่นด้วยการเป็นกลุ่มการเมืองที่แสวงหาพันธมิตรและการเจรจากับบุคคลต่าง ๆ โดยไม่คำนึงถึงอุดมการณ์ของพวกเขา โดยทั่วไปเป้าหมายของศูนย์คือเพื่อให้แน่ใจว่าการกำกับดูแลและได้รับประโยชน์ทางการเมืองเช่นตำแหน่งและทรัพยากรเพื่อแลกกับการสนับสนุนสำหรับรัฐบาล

มันทำงานอย่างไร

Centrãoทำงานผ่านข้อตกลงและการเจรจาระหว่างคู่กรณีที่เขียน การเจรจาเหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับการกระจายตำแหน่งในกระทรวงสำนักเลขาธิการและหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ รวมถึงทรัพยากรทางการเงินสำหรับโครงการและการแก้ไขของรัฐสภา

วิธีการทำและฝึกฝน

เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์มีความจำเป็นที่พรรคการเมืองจะเต็มใจที่จะเจรจาและสร้างพันธมิตรกับพรรคอื่น ๆ โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างทางอุดมการณ์ การปฏิบัติของCentrãoเกี่ยวข้องกับการค้นหาผลประโยชน์ทางการเมืองเพื่อแลกกับการสนับสนุนรัฐบาล

หาได้ที่ไหน

ศูนย์สามารถพบได้ในอำนาจทางการเมืองที่แตกต่างกันเช่นในสภาแห่งชาติสภานิติบัญญัติของรัฐและในสภาเทศบาล นอกจากนี้ยังเป็นเรื่องปกติที่Centrãoจะเข้าร่วมการเลือกตั้งประธานาธิบดีสนับสนุนผู้สมัครที่มุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของพวกเขา

ราคาเท่าไหร่

ค่าใช้จ่ายในการเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์อาจแตกต่างกันไปตามบริบททางการเมืองและการเจรจาที่จัดตั้งขึ้น มันมักจะเกี่ยวข้องกับการกระจายตำแหน่งและทรัพยากรซึ่งสามารถเป็นตัวแทนค่าใช้จ่ายทางการเงินที่สูงให้กับรัฐบาล

อันไหน

ไม่มีคำตอบที่ชัดเจนเกี่ยวกับตำแหน่งทางการเมืองที่ดีที่สุดรวมถึงศูนย์ การประเมินประสิทธิภาพและประโยชน์ของกลุ่มการเมืองนี้ขึ้นอยู่กับมุมมองและผลประโยชน์ที่แตกต่างกัน

คำอธิบายตามพระคัมภีร์

พระคัมภีร์ไม่ได้อ้างอิงโดยตรงกับคำว่า “centron” ในการเมือง อย่างไรก็ตามเป็นไปได้ที่จะค้นหาหลักการและคำสอนที่สามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์บริบททางการเมืองนี้เช่นความสำคัญของความยุติธรรมความซื่อสัตย์และการดูแลด้วยความอ่อนแอที่สุด

คำอธิบายตามจิตวิญญาณ

จิตวิญญาณไม่ได้มีมุมมองเฉพาะของศูนย์ในการเมือง อย่างไรก็ตามหลักการทางจิตวิญญาณเช่นการค้นหาความดีร่วมกันพี่น้องและจริยธรรมสามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์บริบททางการเมืองนี้

คำอธิบายตามทาโรต์ตัวเลขดวงชะตาและสัญญาณ

ทาโรต์ตัวเลขดวงชะตาและสัญญาณไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับศูนย์กลางของการเมือง แนวทางปฏิบัติเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการตีความลักษณะส่วนบุคคลและเหตุการณ์ส่วนบุคคลมากขึ้น

คำอธิบายตามCandombléและ Umbanda

Candombléและ Umbanda ไม่มีมุมมองเฉพาะเกี่ยวกับศูนย์กลางของการเมือง ศาสนาเหล่านี้มุ่งเน้นไปที่จิตวิญญาณการนมัสการ Orishas และการปฏิบัติพิธีกรรม

คำอธิบายตามจิตวิญญาณ

จิตวิญญาณสามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์ศูนย์ในการเมืองผ่านหลักการเช่นการแสวงหาความดีทั่วไปจริยธรรมความยุติธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม จิตวิญญาณสามารถมีอิทธิพลต่อวิธีที่บุคคลตำแหน่งและดำเนินการในบริบททางการเมืองนี้

ข้อสรุปสุดท้าย

Centrãoในการเมืองเป็นกลุ่มที่แสวงหาพันธมิตรและการเจรจากับบุคคลต่าง ๆ โดยไม่คำนึงถึงอุดมการณ์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แน่ใจว่าการปกครองและได้รับประโยชน์ทางการเมือง การกระทำของมันอาจแตกต่างกันไปตามบริบททางการเมืองและการเจรจาที่จัดตั้งขึ้น การประเมินผลของcentrãoขึ้นอยู่กับมุมมองและความสนใจที่แตกต่างกันและการวิเคราะห์สามารถเพิ่มคุณค่าโดยหลักการและคำสอนจากพื้นที่ต่าง ๆ เช่นพระคัมภีร์จิตวิญญาณและจิตวิญญาณ

Scroll to Top