Duke คืออะไร

Duke คืออะไร

Duke เป็นชื่ออันสูงส่งที่มักจะมอบให้กับสมาชิกของราชวงศ์หรือขุนนาง ถือว่าเป็นหนึ่งในชื่อที่สูงที่สุดในลำดับชั้นของขุนนางอยู่ต่ำกว่ากษัตริย์หรือราชินีเท่านั้น

ต้นกำเนิดและความหมาย

คำว่า “Duke” มีต้นกำเนิดในภาษาละติน “Dux” ซึ่งหมายถึง “ผู้นำ” หรือ “ผู้บัญชาการ” ในยุคกลางดุ๊กเป็นผู้นำทางทหารของดินแดนหรือภูมิภาคที่รับผิดชอบในการบังคับบัญชากองทัพและปกป้องพรมแดน

ฟังก์ชั่นและสิทธิพิเศษ

ดุ๊กมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลของประเทศหรือภูมิภาค นอกเหนือจากความรับผิดชอบทางทหารของพวกเขาแล้วพวกเขายังมีอำนาจทางการเมืองและการบริหาร สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาทางกฎหมายการเงินและสังคม

นอกจากนี้ดุ๊กมักจะมีที่ดินและคุณสมบัติซึ่งรับประกันรายได้ที่มั่นคง พวกเขายังมีสิทธิ์เรียกเก็บภาษีและรับภาษีจากที่ดินของพวกเขา

ตัวอย่างของ Duke ที่มีชื่อเสียง:

ตัวอย่างของ Duke ที่มีชื่อเสียงคือ Duke of Wellington, Arthur Wellesley ซึ่งเป็นผู้นำกองทัพอังกฤษที่สำคัญในช่วงสงครามนโปเลียน เขาเป็นที่รู้จักกันดีในการเอาชนะนโปเลียนโบนาปาร์ตที่ Battle of Waterloo ในปี 1815

  1. ต้นกำเนิดของชื่อของ Duke
  2. Dukes ฟังก์ชั่นและสิทธิพิเศษ
  3. ตัวอย่างของ Duke ที่มีชื่อเสียง
ชื่อ
ชื่อเรื่อง

Arthur Wellesley Duke of Wellington

Scroll to Top