H2O คืออะไร

H2O คืออะไร

H2O เป็นสูตรทางเคมีของน้ำซึ่งเป็นสารสำคัญสำหรับชีวิตบนโลก น้ำประกอบด้วยสองอะตอมไฮโดรเจน (H) และอะตอมออกซิเจน (O) ดังนั้นสูตร H2O

องค์ประกอบน้ำ

น้ำเป็นสารที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นและไม่ได้รับเชิญ มันสามารถพบได้ในสามสถานะทางกายภาพ: ของแข็ง (น้ำแข็ง), ของเหลว (น้ำ) และก๊าซ (ไอน้ำ) น้ำเป็นตัวทำละลายสากลซึ่งหมายความว่าสามารถละลายสารที่หลากหลายได้

ความสำคัญของน้ำ

น้ำมีบทบาทสำคัญในกระบวนการทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมต่างๆ มันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเนื่องจากมีส่วนร่วมในการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายการขนส่งสารอาหารการกำจัดของเสียท่ามกลางฟังก์ชั่นอื่น ๆ

ความอยากรู้:

ครอบคลุมน้ำประมาณ 71% ของพื้นผิวโลกและพบได้ในแม่น้ำทะเลสาบมหาสมุทรธารน้ำแข็งและแม้แต่ใต้ดิน

  1. น้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติทดแทน แต่ก็อาจหายากในบางภูมิภาคเนื่องจากการใช้ในทางที่ผิดและของเสีย
  2. น้ำดื่มเหมาะสำหรับการบริโภคของมนุษย์แสดงให้เห็นถึงเพียงเล็กน้อยของน้ำทั้งหมดที่มีอยู่ในโลก
  3. น้ำเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักของร่างกายมนุษย์คิดเป็นประมาณ 60% ของน้ำหนักตัวของผู้ใหญ่
คุณสมบัติน้ำ
คำอธิบาย

จุดหลอมเหลว 0 ° C
จุดเดือด 100 ° C
ความหนาแน่น 1 g/cm³
ความจุความร้อน 4.18 J/G ° C<บทวิจารณ์>


<คนถาม>
<แพ็คท้องถิ่น>
<แผงความรู้>


<ภาพแพ็ค>

Scroll to Top