hepatocolédocoคืออะไร

hepatocoledoco คืออะไร

hepatocolédocoเป็นศัพท์ทางการแพทย์ที่อ้างถึงท่อทางเดินน้ำดีทั่วไปหรือที่เรียกว่าท่อ choled ท่อนี้มีหน้าที่รับผิดชอบในการพกพาตับที่ผลิตโดยลำไส้เล็กซึ่งช่วยในการย่อยไขมัน

Hepatocolédocoทำงานอย่างไร?

hepatocolédocoถูกสร้างขึ้นโดยทางแยกของท่อตับด้วยท่อเรื้อรังซึ่งมาจากถุงน้ำดี มันมีโครงสร้างท่อและถูกปกคลุมด้วยเซลล์ที่เชี่ยวชาญในการผลิตและการขนส่งน้ำดี

น้ำดีเป็นสารสีเขียวอมเหลืองที่มีน้ำเกลือน้ำดีคอเลสเตอรอลบิลิรูบินและสารประกอบอื่น ๆ มันผลิตโดยตับและเก็บไว้ในถุงน้ำดี เมื่อการย่อยอาหารที่มีไขมันเกิดขึ้นถุงน้ำดีจะปล่อยน้ำดีในลำไส้เล็กผ่าน hepatocoledoco.

ความสำคัญของhepatocolédoco

Hepatocolédocoมีบทบาทสำคัญในกระบวนการย่อยอาหาร น้ำดีที่ปล่อยออกมาจากท่อนี้ช่วยในการทำให้เป็นอิมัลซิไฟเออร์และการดูดซึมไขมันซึ่งช่วยให้ร่างกายย่อยอาหารได้ นอกจากนี้น้ำดียังช่วยในการกำจัดสารพิษและการดูดซึมวิตามินไขมันที่ละลายได้

เมื่อเกิดปัญหา hepatocolhedral เช่นสิ่งกีดขวางหรือการอักเสบภาวะแทรกซ้อนในการย่อยอาหารและการดูดซึมไขมันอาจเกิดขึ้นนำไปสู่อาการเช่นดีซ่าน (ผิวสีเหลืองและดวงตา) ปวดท้องอุจจาระและปัสสาวะเข้ม

hepatocolédocoปัญหาการรักษา

การรักษาปัญหา hepatocoledoco ขึ้นอยู่กับสาเหตุพื้นฐาน ในกรณีที่มีการอุดตันขั้นตอนการผ่าตัดอาจจำเป็นต้องล้างท่อ ในกรณีของการอักเสบยาต้านการอักเสบและอาหารเฉพาะอาจถูกกำหนด

  1. ขั้นตอนการผ่าตัด: ในกรณีที่มีการอุดตันอย่างรุนแรงการผ่าตัดอาจต้องกำจัดสิ่งกีดขวางและฟื้นฟูการไหลของน้ำดีปกติ
  2. ยา: ในกรณีของการอักเสบของตับ
  3. อาหาร: ในบางกรณีสามารถแนะนำอาหารที่เฉพาะเจาะจงเพื่อลดปริมาณไขมันในตับและอำนวยความสะดวกในการย่อยอาหาร
ปัญหาHepatocolédoco
อาการ
การรักษา
สิ่งกีดขวาง ดีซ่าน, ปวดท้อง, อุจจาระใส, ปัสสาวะมืด ขั้นตอนการผ่าตัด
การอักเสบ ปวดท้อง, ไข้, คลื่นไส้, อาเจียน ยาต้านการอักเสบอาหารที่เฉพาะเจาะจง

Scroll to Top