morph คืออะไร

morph คืออะไร

morph เป็นคำที่ใช้ในภาษาศาสตร์เพื่ออ้างถึงโครงสร้างและการก่อตัวของคำ มันเป็นสาขาของไวยากรณ์ที่ศึกษาหน่วยขั้นต่ำที่ประกอบขึ้นเป็นคำที่เรียกว่า morphemes

morph ทำงานอย่างไร?

morph วิเคราะห์ morphemes ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภท: morphemes ฟรีซึ่งสามารถใช้อย่างอิสระเช่นคำที่แยกได้และ morphemes ที่เชื่อมต่อซึ่งสามารถใช้ร่วมกับ morphemes อื่น ๆ เท่านั้น

Morfers Connected สามารถเป็นคำนำหน้าซึ่งถูกเพิ่มเข้ามาก่อนคำว่า radical, คำต่อท้าย, ซึ่งจะถูกเพิ่มหลังจากอนุมูลหรือ infixes ซึ่งจะถูกเพิ่มเข้ามาตรงกลางของหัวรุนแรง

ตัวอย่างของ morfo

เพื่อให้เข้าใจได้ดีขึ้นลองดูตัวอย่างของ morphemes:

  1. คำนำหน้า: des- (undo, undo)
  2. คำต่อท้าย: -itation (การสร้าง, การกระทำ)
  3. infix: -little (บ้านเล็ก ๆ , หัวใจน้อย)

ความสำคัญของ morfo

การศึกษาของ Morph เป็นพื้นฐานในการทำความเข้าใจโครงสร้างของคำและวิธีการเกิดขึ้น ผ่าน Morph เราสามารถเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างคำพูดและรูปแบบที่แตกต่างกันของการงอและการสืบทอด

นอกจากนี้ Morph ยังมีความสำคัญสำหรับการศึกษาไวยากรณ์เนื่องจากคำถูกจัดระเบียบในประโยคตามโครงสร้างทางสัณฐานวิทยาของพวกเขา

บทสรุป

morph เป็นสาขาของภาษาศาสตร์ที่ศึกษาโครงสร้างและการก่อตัวของคำผ่าน morphemes มันเป็นสาขาพื้นฐานสำหรับการทำความเข้าใจภาษาและกฎของการก่อตัวและการงอ

ฉันหวังว่าบล็อกนี้จะช่วยชี้แจงสิ่งที่ Morph และความสำคัญในการศึกษาภาษาศาสตร์

Scroll to Top